Ava peamenüü

Majandusteaduse mõisteid

Siin on loetletud majandusteaduse mõisteid.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y#Redigeeri

ARedigeeri

BRedigeeri

CRedigeeri

DRedigeeri

ERedigeeri

FRedigeeri

GRedigeeri

HRedigeeri

IRedigeeri

JRedigeeri

KRedigeeri

- kaal 0% - kaardimakse - kaaslaenaja - kaaslaenajad - käendaja - käendusleping - kahekordse kirjendamise põhimõte - käibekapital - käibekapitali kordaja - käibekapitalilaen - käibeteatis - käibevara - käitumisökonoomika - käive - kalatööstus - kapital - kapitali adekvaatsus - kapitalinõue - kapitalism - kapitaliturg - käsipant - käsitööline - kasum - käsumajandus - kasumi tulusiduvus - kasumiaruanne - kasusaaja - kasutusrent - kasvukonto - kattekonto - kattevaluuta - kaubabörs - kaubakäive (sadamas) - kaubakäive - kaubandus - kaubanduspoliitika - kaubaväärtpaber - kaup - kaupleja - kauplemiskonto - kauplus - kavandatud vananemine - keskkonnajuhtimine - keskkonnajuhtimissüsteem - keskkonnamajandus - keskkonnamaks - keskpank - kilulaat - kindlustus - kindlustusasutus - kindlustushüvitis - kindlustuskaitse - kindlustusperiood - kindlustusselts - kindlustusvõtja - kinnine tootmistsükkel - kinnisasi - kinnistamine - kinnisvaramajandus - kinnisvaraturg - kirjend - kirjendamine - klassikaline koolkond - klassikaline majandusteadus - kliendinõustaja - kliendireiting - kliiring - kodukapitalilaen - kogu omamiskulu - kogumiskonto - kogutoodang - koguvara käive - kohaselt - kohustis - kohustistasu - kohustuslik kogumispension - kohustuslik reserv - kolmas maailm - kombineeritud kapitaliväärtpaberid - komisjonitasu - kommertsiaalsus - kommertspaber - kommertspank - kompanii - kompensatoorne fiskaalpoliitika - kondratjevi lained - konkurents - konsolideerimine - konsortsium - konsumerism - konteerimine - konto debiteerimine - konto - kontojääk - kontoväljavõte - kontsern - konverteerimisvaluuta - koonddokument - korrespondentpank - kõrvalfirma - krediidi kulukuse määr - krediidiasutus - krediidirisk - krediitkaart - külapood - kullastandard - kulu - kulude plaanimine - kulumine - kupüür - kuuhooldustasu - kuulimiit - kvaliteedikulud - kvaternaarne sektor - kviitung - kvoot

LRedigeeri

MRedigeeri

- maa-arvestus - maabilanss - maaelu- ja põllumajanduslaen - maafond - maahindamine - maailmamajandus - maamaks - määratud maksed - maatulukus - madalaim unikaalne hind - magusate jookide maks - majandamine - majandus - majandusanalüüs - majandusarvestus - majanduse restruktureerimine - majandusgeograafiline asend - majandusharu - majandushoob - majandusindikaator - majanduskasv - majandusklaster - majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon - majanduskriis - majanduslangus - majandusliit - majanduslik ebavõrdsus - majanduslik ekstremism - majanduslik heaolu - majanduslik stiimul - majandusmatemaatika - majandusmudel - majanduspoliitika - majandussektor - majandusstruktuur - majandussurutis - majandussüsteem - majandusteadlane - majandusteadus - majandustehing - majandusteooria - majandustsükkel - majandusüksus - makrokeskkond - makroökonoomika - maksebilanss - makseinstrument - maksejõuetus - maksekorraldus - maksepäev - maksepuhkus - maksesüsteem - maksevahend - maksevahendaja - maksevalmiduse kordaja - maksevõime kordaja - maksevõime suhtarvud - maksud - maksumäär - maksundus - maksusoodustus - maksustatav tulu - maksusüsteemid - maksutoime - Marginaal - marginalism - marksism - marsruutimisnumber - mastaabisääst - materjalikulu teenuseühiku kohta - meelelahutustööstus - merkantilism - mess - mikroettevõtja - mikrokeskkond - mikroökonoomika - mitteametlik majandus - mitteelastne nõudlus - mittenoteeritud aktsia - mitteresident - monetaarpoliitika - monetarism - monopol - moonutav stiimul - motivatsiooniuuringud - munitsipaalettevõte - müntimine - müntimisõigus - must neljapäev - müügiesindus - muutuvkulu


NRedigeeri

ORedigeeri

PRedigeeri

RRedigeeri

SRedigeeri

TRedigeeri

URedigeeri

VRedigeeri

WRedigeeri

ÕRedigeeri

ÄRedigeeri

ÖRedigeeri

ÜRedigeeri