Aktsiakapital (inglise keeles share capital) aktsiaseltsile kuuluv aktsiatega kaetud kapital. Eristatakse potentsiaalset aktsiakapitali, mille ulatuses võib aktsiaid välja lasta, ja tegelikku aktsiakapitali, mille ulatuses on aktsiaid müüdud[1].

Aktsia nimiväärtus on aktsiale omistatud kokkuleppeline väärtus. Emiteeritud aktsiate nimiväärtuste summa moodustab bilansis kajastatava nimiväärtuses arvestatud aktsiakapitali[2].

Aktsiakapitali väljendatakse eurodes. Aktsiakapital peab olema vähemalt 25 000 eurot. Aktsiakapitali suurus peab olema märgitud põhikirjas. [3]

Aktsiakapital koosneb lihtaktsiatest ja eelisaktsiatest. Nimiväärtuste või arvestuslike väärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist[3].

Kui see on ette nähtud põhikirjas, võib aktsiaselts üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (vahetusvõlakiri). Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist.[3]

Aktsiaselts võib kapitali suurendada muuda

  • uute aktsiate väljalaskmisega
  • olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega
  • fondiemissiooni teel.[4]

Aktsiaselts võib kapitali vähendada muuda

  • aktsiate tühistamisega
  • aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel.[4]

Viited muuda

  1. Eesti entsüklopeedia (2006). "aktsiakapital". Vaadatud 15.12.2019.
  2. "Omakapitali mõjutavad majandustehingud ja –sündmused ning nende kajastamine omakapitali muutuste aruandes". Vaadatud 15.12.2019.
  3. 3,0 3,1 3,2 "Äriseadustik". Vaadatud 15.12.2019.
  4. 4,0 4,1 "Aktsiakaitali muutmine". Originaali arhiivikoopia seisuga 4.12.2020. Vaadatud 15.12.2019.