Vikipeedia:Üldine lahtiütlus

Vikipeedia ei saa tagada siin leiduvate andmete paikapidavust. Vikipeedia on vabatahtlikul koostööl põhinev veebientsüklopeedia. Igaüks, kellel on internetiühendus, saab lehekülgede sisu muuta. Andmed ei ole tingimata ekspertide kontrollitud. Need võivad olla vananenud, vandaalide laastatud või ümber tehtud kellegi poolt, kelle arvamus ei vasta selle eriala üldtunnustatud teadmistele. See ei tähenda, et Te ei leia siit väärtuslikku ja täpset infot, enamasti leiate. Kuid Vikipeedia ei saa anda garantiid oma sisu õigsusele.

Aktiivsemad kaastöölised jälgivad hiljutiste muudatuste ja vastloodud lehekülgede loendit, kuid Vikipeedias ei toimu üldist ja ühtlast retsenseerimist. Kõik kaastöölised ja lugejad võivad parandada vigu ja artiklite arendamise eesmärgil osaleda vabavormilistes aruteludes, kuid neil ei ole selleks kohustust.

Mitte ükski Vikipeedia kaastöölistest, administraatoritest, sponsoritest ega teistest mis tahes moel Vikipeediaga seotud inimestest ei vastuta võimaliku Vikipeedias leiduva valeinfo või laimu eest ega tagajärgede eest, kui Te seda infot kasutate.

Vikipeedia artiklites ei anta erialast nõu. Kui vajad erialast nõu (näiteks meditsiinilist või õiguslikku), pöördu erialaasjatundja poole. Eraldi leheküljelt saad lugeda meditsiinilist lahtiütlust.