Maksebilanss on riigi residentide ja mitteresidentide vahelisi majandustehinguid kajastav register.

Oma majandusliku sisu järgi jaotatakse nimetatud tehingud tavaliselt jooksvateks (intresside ja dividendide saamine ning maksmine, kaupade ja teenuste ost ning müük) ning finantseerimistehinguteks (laenu andmine ja võtmine, otseinvesteeringud, finantsinstrumentide ost ja müük). Vastavalt sellele jaotatakse ka maksebilanss üldjuhul jooksev- ja finantskontoks (kapitalikontoks).