Raamatupidamiskohustuslane

Raamatupidamiskohustuslane on majandusüksus, mis on kohustatud korraldama raamatupidamist ja finantsaruandlust õigusaktidest lähtuvalt.

Eesti raamatupidamise seaduse järgi on raamatupidamiskohustuslasteks:

Vastavalt raamatupidamise seadusele on raamatupidamiskohustuslane kohustatud:

  1. korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest;
  2. dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;
  3. kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites;
  4. koostama ja esitama raamatupidamise aastaaruande ning muud finantsaruanded õigusaktides sätestatud korras;
  5. säilitama raamatupidamise dokumente.

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

  • U. Mereste, 2003. Majandusleksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Köide II (N-Y).

Välislingid muuda