Konkurents (majandus)

Konkurents majanduses on olukord, kus mitmed ettevõtted või üksikisikud püüavad oma toodete või teenuste müügiga saavutada tarbijate soosingu ning turuosa. See hõlmab hinna, kvaliteedi, turunduse ja innovatsiooni võistlust, et rahuldada tarbijate vajadusi ja soove.[1]

Konkurents on avatud turumajanduse tähtsaim alustala. See stimuleerib majandust ja pakub tarbijale konkurentsivõimeliste hindadega laiemat kvaliteetsete toodete ning teenuste valikut. [2] Konkurents majanduses tekib, kui ühte teenust või kaupa pakuvad vähemalt kaks erinevat teenusepakkujat, mis tähendab, et ükski teenusepakkuja ei saa omada 100% turust.[3]

Majanduskonkurents esineb turul, kus osaleb piisav hulk ostjaid ja müüjaid ning kus kaupade ja teenuste hinnad püsivad madalal tasemel. Tootjate ja müüjate vaheline konkurents sunnib hindu madalal hoidma. Kui konkurents on nõrk, on kaupade, teenuste ja muude hüvede hinnad tarbijatele kõrged. Lai valik kaupu ja teenuseid sunnib ettevõtteid pakkuma oma tooteid võimalikult madala hinnaga. Seega reguleerib konkurents ise turgude pakkumist ja nõudlust, hoides kaupu tarbijatele taskukohasena. Nõrga konkurentsi korral, näiteks monopoli või oligopoli puhul, hinnad tõusevad ja tarbijatel on vähem valikuvõimalusi, mis omakorda vähendab ostujõudu.[4]

Täielik konkurents muuda

Täielik konkurents on teoreetiline turu toimimise struktuur. See on mudel kirjeldamaks pakkumise ja nõudluse seost hindadega ja turumajandusega üldisemalt. Täieliku konkurentsi korral on palju ostjaid ja müüjaid ning hinnad peegeldavad nõudluse ja hinna tasakaalu. Ettevõtted teenivad täpselt nii palju tulu, et mitte pankroti minna. Kui mõni ettevõte teeniks rohkem kasumit, sekkuks turule mõni teine ettevõte, kes võtaks ülejääva kasumi endale. Täielikku konkurentsi võib pidada vastandiks monopolistlikele turgudele.[5]

Ebatäielik konkurents muuda

Ebatäielik konkurents on turuolukorrale viitav majandustermin, kus turul osalevad ettevõtted ei tegutse perfektse konkurentsi tingimustes ega ole täielikult monopolistlikud. Ettevõttel on võimalus müüa erinevaid tooteid, seada omad hinnad ning võidelda turuosa eest. [6]

Sageli võivad ettevõtted olla kaitstud turule sisenemise ja väljumise tõketega, mis muudavad uute ettevõtete turule sisenemise raskemaks või väljumise turult keeruliseks. Need tõkked võivad olla näiteks suured alginvesteeringud, regulatiivsed piirangud, patendid või tootemargi lojaalsus.[7]

Turustruktuurid muuda

Monopol - Monopol on turuseisund, kus ainult üks müüja pakub teatud toodet või teenust. See annab müüjale täieliku turuvõimu ja kontrolli hindade üle.[8]

Monopolistlik konkurents - Monopolistlik konkurents on turustruktuur, kus on palju ettevõtteid, kes pakuvad sarnaseid, kuid mitte identseid tooteid.[9]

Oligopol - Oligopol on turuseisund, kus teatud toodet või teenust pakuvad vaid vähesed müüjad. See toob kaasa piiratud konkurentsi, kuna müüjatel on turul märkimisväärne võim.[10]

  1. McNulty, Paul J. (1968). "Economic Theory and the Meaning of Competition". The Quarterly Journal of Economics. 82 (4): 639–656. DOI:10.2307/1879604. ISSN 0033-5533.
  2. "Konkurents - EUR-Lex". eur-lex.europa.eu. Vaadatud 25. märtsil 2024.
  3. Stigler, George J. (2017), "Competition", The New Palgrave Dictionary of Economics (inglise), London: Palgrave Macmillan UK, lk 1–9, DOI:10.1057/978-1-349-95121-5_524-2, ISBN 978-1-349-95121-5, vaadatud 25. märtsil 2024
  4. "What is Competition in Economics? Types of Competition with Example". www.carboncollective.co (inglise). Vaadatud 25. märtsil 2024.
  5. "Perfect Competition: Examples and How It Works". Investopedia (inglise). Vaadatud 25. märtsil 2024.
  6. "Imperfect Competition Definition". Investopedia (inglise). Vaadatud 25. märtsil 2024.
  7. "Barriers to Entry: Understanding What Limits Competition". Investopedia (inglise). Vaadatud 25. märtsil 2024.
  8. "[VSL] Võõrsõnade leksikon". www.eki.ee. Vaadatud 25. märtsil 2024.
  9. Kerem, Kaie; Randveer, Mare (15. veebruar 2011). "Assessment Of The Estonian Labor Market Development". International Business & Economics Research Journal (IBER). 7 (2). DOI:10.19030/iber.v7i2.3225. ISSN 2157-9393.
  10. "[VSL] Võõrsõnade leksikon". www.eki.ee. Vaadatud 25. märtsil 2024.