Käibevara

Käibevara (inglise keeles floating assets, saksa keeles die Gegenstände des Umlaufvermögens, soome keeles vaihto-omaisuus) on majandusüksuse käsutuses mingil hetkel olevad ainelised ehk materiaalsed; ettevõtte käibesse investeeritud ja seal püsivalt ringlevaid rahasummad ehk käibekapital[1]. Lähtudes majandusüksuse jooksvast majandusarvestusest on käibevaraks majandusüksuse vara, mis ei ole: ettevõtte lühiajalised aktivad, väärtpaberid, mitmesugused nõudeõigused; muu materiaalne vara, mis muudetakse rahaks ehk rahastatakse ettevõtte normaalse tegevuse käigus tavaliselt ühe aasta või tootmistsükli jooksul[2].

Bilansirühma käibevaraRedigeeri

Raamatupidamiskohustuslike majandusüksuste igapäevastes raamatupidamistoimingutes, vastavalt "EV Raamatupidamise seaduse lisale nr 1"; käsitletakse käibevara seitsmes põhirühmas: bilansirühma käibevara skeem

Aktiva

Rühma nr Kirje

Käibevara-alaneva likviidsusega *

1. Raha- ja pangakontod

2. Aktsiad ja muud väärtpaberid

3. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)

Ostjate vekslid

4. Mitmesugused nõuded

5. Viitlaekumised

6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

7. Varu

Passiva

Jrk nr Kirje

Võõrkapital e kohustused

Lühiajalised kohustused

Pikaajalised kohustused

EV raamatupidamiseseaduse lisa nr 1

Raamatupidamiskohustuslane võib kasutada käibevarade arvestamisel ja mahakandmisel erinevaid tähtaegu ning arvestusviise, sel juhul oleks soovitatav need kajastada ka raamatupidamise sise-eeskirjades.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. U. Mereste, 2003. Majandusleksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Köide I (A-M).
  2. E. Linnaks, 1994. Ettevõtte raamatupidamine. Külim. 1994.

VälislingidRedigeeri