Kalatööstus (inglise fishing industry) on toiduainetööstuse haru, mis püüab, töötleb, kasvatab, säilitab, veab, turustab ja müüb kala, aga ka muid veeorganisme ja nende saadusi.

Maailma veeorganismide toodang miljonites tonnides aastakümneti: looduslike veeorganismide püük (sinisega) ja kasvatatud veeorganismide püük (rohelisega)

Kalatööstuse puhul saab eristada kolme põhisektorit: kommerts-, traditsionaalset ja meelelahutussektorit. Kalatööstusega on seotud mitmed teised valdkonnad: näiteks kalasport, kalapüük, töönduspüük, püüdmis-, töötlemis- ja turundussektorid.

Ülemaailmselt organiseerib kalatööstust ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon.

Kalatööstuse turundamine keskendub kala ja muude meresaaduste andmisele inimestele, et rahuldada nende toitumisvajadust.

Arenguriikide üle 500 miljoni elaniku peamiseks elatusallikaks on otseselt või kaudselt kalandus ja põllumajandus. [1]

Viited muuda

  1. Fisheries and Aquaculture in our Changing Climate Policy brief of the FAO for the UNFCCC COP-15 in Copenhagen, December 2009.