Ettevõtja on isik, kes tegutsedes ettevõtte vormis pakub oma nimel tasu eest püsivalt kaupu või teenuseid, kannab ettevõtte tegevusega seotud riske ning omandab ettevõttest saadavat ettevõtjatulu.

Äriseadustiku järgi võib ettevõtja olla füüsiline isik või juriidiline isikäriühing, mis võib olla täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu.

Vaata ka muuda