Vikipeedia:Artiklite toimetamine

Artiklite korrastamine on lõppematu, kuid vajalik töö

Vikipeedia artiklite toimetamine on tegevus, mille käigus artikleid muudetakse, parandatakse ja täiendatakse eesmärgiga viia need kooskõlla entsüklopeedilise teksti nõuete ja tavadega, eesti keele õigekirja- ja stiilireeglitega ning Vikipeedia vormistusreeglite ja põhimõtetega.

Vikipeediat koostavad paljud kaastöölised väikeste osade kaupa ja selle sisu on pidevas muutumises ja kasvamises. Isegi parimaid olemasolevaid artikleid saab täiendada ja parandada, rääkimata siis kõigist teistest. Eri kaastööliste erisugused oskused (nt suurepärased uurimistöö oskused, tehnilised oskused, teksti sõnastamise oskused jne) on väga väärtuslikud ja iga kaastööline saab artikleid oma panusega edasi arendada.

Vikipeedia ülesanne on vahendada lugejatele kokkuvõtet kogu inimkonna väärtuslikest teadmistest. Lisa julgelt entsüklopeedilist infot (vaata, millist infot mitte lisada), et artiklid oleksid põhjalikud ja annaksid oma teemast piisava ülevaate. Artiklite sisu peab olema tõendatud viidetega sobivatele allikatele, et tagada info usaldusväärsus. Kui näed artiklis ilma viideteta infot, saad aidata allikate otsimise ja viidete lisamisega.

Vikipeedia on pooleli ja see ei pea kindlaks tähtajaks valmis saama. Kaastöölistelt ei oodata absoluutset perfektsust. Vikipeediat koostatakse koostöös, mis tähendab, et poolikud ja puudustega artiklihakatused võivad aja jooksul areneda suurepärasteks entsüklopeediaartikliteks. Näiteks alustab üks kaastööline artiklit mõne üksiku fakti loetlemisega. Teine lisab materjali. Kolmas parandab keelevigu. Neljas kohendab vormistust. Viies tasakaalustab artikli väiteid teiste seisukohtadega. Ja nii edasi.

Kui näed, et artiklis on lahendamist vajavaid probleeme, ja sul on võimalik, aita artiklit toimetada. Kui mitte, märgi toimetamisvajadus ära artiklis või arutelulehel.

Toimetamisel püüa probleemset sisu võimalusel parandada, mitte kustutada.

Sinu toimetustegevuse tulemuseks ei pea olema perfektne artikkel, peaasi, et muutsid seda veidigi paremaks.

Toimetamismärkused

Mall {{toimeta}} lisatakse artikli päisesse siis, kui artikkel vajaks toimetamist, kuid hetkel seda teha ei jõua või ei oska. See on ühtlasi märguandeks nii teistele potentsiaalsetele toimetajatele kui ka sõnumiks lugejatele, et artikli praeguse kujuga ei olda rahul. On viisakas, kui artiklile toimetamismalli lisanud kasutaja artikli arutelus kirjeldab, miks artikkel toimetamist vajab, sest see ei pruugi lihtsalt peale vaadates alati välja paista. Näiteks kasutades malli {{Vajab parandamist}}. Malli lisajal ei ole kohustust artiklit toimetada. Samuti pole kohustust artiklit toimetada artikli loojal või teistel varasematel redigeerijatel, eriti kui malli lisaja pole märkust põhjendanud. Mall eemaldatakse siis, kui artiklit on toimetatud ja ta vastab Vikipeedia artiklile esitatavatele nõuetele. Kui toimetamisvajadus pole ilmne ja kui arutelulehelt (või artikli muudatuste ajaloost) ei selgu, miks on toimetamist tarvis, võiks selle kohta artikli arutelus järele pärida. Kui toimetamismärkus on artiklis põhjendamatult, saab selle eemaldada.

Vormistamisest

Vikipeedia on interaktiivne keskkond, mis tähendab, et erinevad tundmatud mõisted, olukorrad jms peaksid olema lingitud teiste Vikipeedia artiklite juurde, kus neid pikemalt selgitatakse.

Iga artikkel algab sissejuhatusega, mis annab üheselt mõistetavalt edasi, millega või kellega on tegemist. Kui artikli toimetaja jaoks pole selge, millega on tegemist, siis näiteks lause "armastus on keeruline mõiste" ei sobi alustamiseks, vaid võib olla järgnevas tekstis kui näiteks kellegi tuntud inimese arvamus. Kõik hinnangud ja emotsioonid, peaksid olema isikustatud ja viidatud.

Artikli lugemise kergendamiseks ei kirjutata pikka juttu üksteise järele, vaid tekst liigendatakse põhiliste teemade järgi alapealkirjadeks. Kui mõni alateema on liiga mahukas, koostatakse selle jaoks eraldi artikkel, mis lingitakse peamise artikliga.

Erinevad artiklid koonduvad sarnaste teemade alla. Teemasid võivad omavahel ühendada infokastid, kuid kindlasti peaks iga artikkel olema märgistatud kategooriaga, millede lisamise korra leiab siit: Kategoriseerimise kord.

Vaata ka