Juhend:Tabelite tegemine

Vikipeedia artiklite jaoks on kasutada spetsiaalne vikitabeli (wikitable) laad, mis hõlbustab tabelite koostamist. Detailsemaks vormistamiseks läheb mõnikord siiski vaja ka HTML-atribuute.

Tabeli elemendid muuda

Tabelis paiknevad andmed (arvud, tekst, pildid) veergudena (tulpadena) ja ridadena. Veeru ja rea ristumiskohas kujuneb lahter (pesa). Veeru või rea alguses võib asetseda päis. Päistele järgnevad lahtrid moodustavad tabelivälja. Tabelit ja selle iga lahtrit võivad eraldada äärejooned (joonte asemel eristatakse tabeli ridu, veerge või üksikuid lahtreid mõnikord ka taustavärvide abil).

Järgnevas selgitatakse mitmesuguse ülesehitusega tabelite ettevalmistamist Vikipeedia artiklite jaoks (näitetabelite najal).

Vikitabeli põhilaad muuda

Põhilaadi kood class="wikitable" määrab kindlaks, et tabel on äärejoontega, helehallil taustal ning päiste tekst on paksu kirjaga esile tõstetud.

1. Tabeli loomiseks esitame kõigepealt andmed tavalise Wordi tabeli kujul:

Näitetabel

Veerupäis 1 Veerupäis 2 Veerupäis 3
Lahter 1.1 Lahter 1.2 Lahter 1.3
Lahter 2.1 Lahter 2.2 Lahter 2.3
Lahter 3.1 Lahter 3.2 Lahter 3.3

2. Süntaksi eeskiri:

  • tabel algab märkidega {|, millele järgneb laadi atribuut class="wikitable"
  • tabeli pealkiri algab uuelt realt märkidega |+
  • tabeli päiserea lahtrid algavad uuelt realt märgiga ! ja veerupealkirjade vahel on !!
  • tabeli järgmiste ridada lahtrid algavad uuelt realt märgiga |
  • ühe rea lahtrid võib kirjutada ka samale reale, siis eraldab neid !! (päises) või ||
  • reavahetust tähistavad eraldi real märgid |-
  • tabel lõpeb eraldi real märkidega |}

3. Süntaks:

{| class="wikitable"
|+ Näitetabel
|-
! Veerupäis 1 !! Veerupäis 2 !! Veerupäis 3
|-
| Lahter 1.1 || Lahter 1.2 || Lahter 1.3
|-
| Lahter 2.1 || Lahter 2.2 || Lahter 2.3
|-
| Lahter 3.1 || Lahter 3.2 || Lahter 3.3
|}

4. Tõstame selle süntaksi Vikipeedias loodavale lehele, vajutame eelvaate nuppu ja näemegi oma tabelit sellisena, nagu ta salvestamise korral Vikipeedia artiklis kuvatakse. (Eelvaate nägemiseks ja koodi kohendamiseks on mõttekas kasutada liivakasti).

Äärejoonteta tabel muuda

Lihtsa tabeli võib esitada ka äärejoonteta. Siis on kood samasugune, ainult laadiatribuut class="wikitable" jäetakse ära. Tabel näeb siis Vikipeedia artiklis välja nii:

Näitetabel
Veerupäis 1 Veerupäis 2 Veerupäis 3
Lahter 1.1 Lahter 1.2 Lahter 1.3
Lahter 2.1 Lahter 2.2 Lahter 2.3
Lahter 3.1 Lahter 3.2 Lahter 3.3

Veeru laiuse muutmine muuda

Kui soovime vikitabeli laadiga kindlaksmääratud veerulaiusi muuta (nt teksti kompaktsemaks paigutamiseks), saab seda teha, kasutades pikkusühikuna pildipunkti suurusega seotud px-ühikut või siis suuremat, kirjasuurusega seotud em-ühikut. Veeru laiust on võimalik ette anda ka protsentides. Nende ühikute abil saab määrata muidki vahemikke.

Näitetabelis anname ette tabeli pealkirja kauguseks tabelist 5 px, 1. veeru laiuseks 50% ja 2. veeru laiuseks 10 em:

{| class="wikitable"
|+ style="padding-bottom:5px" | Näitetabel
|-
! style="width:50%" | Veerupäis 1 !! style="width:10em" | Veerupäis 2 !! Veerupäis 3
|-
| Lahter 1.1 || Lahter 1.2 || Lahter 1.3
|-
| Lahter 2.1 || Lahter 2.2 || Lahter 2.3
|-
| Lahter 3.1 || Lahter 3.2 || Lahter 3.3
|}

Tulemus:

Näitetabel
Veerupäis 1 Veerupäis 2 Veerupäis 3
Lahter 1.1 Lahter 1.2 Lahter 1.3
Lahter 2.1 Lahter 2.2 Lahter 2.3
Lahter 3.1 Lahter 3.2 Lahter 3.3

Teksti paigutus tabelis muuda

Vaikimisi joondatakse tekst päises keskele ja ülejäänud lahtrites vasakule. Kui on otstarbekas joondada paremale (nt selleks et arvude kümnendkohad jääksid tulbas kohakuti), tuleb lisada atribuut style="text-align:right" (vt sorditava tabeli näites numbriveergu); vasakule joondamiseks style="text-align:left", keskele style="text-align:center".

Teksti küljendamine lahtris muuda

Lahtri sees olevat pikemat teksti saab ümber reastada (nt sisu ülevaatlikumaks esitamiseks, ka sõnade poolitamiseks), kui reavahetuskohta panna <br/>. Küljendame ümber teksti meie näitetabeli peas:

{| class="wikitable"
|-
! Veeru-<br/>päis 1 !! Veeru-<br/>päis 2 !! Veerupäis 3
|-
| Lahter 1.1 || Lahter 1.2 || Lahter 1.3
|}

Tabelis paikneb siis tekst nii:

Veeru-
päis 1
Veeru-
päis 2
Veerupäis 3
Lahter 1.1 Lahter 1.2 Lahter 1.3

Tabelilahtrite ühendamine muuda

Kõrvutisi lahtreid saab ühendada atribuudiga colspan, millele järgneb ühendatavate lahtrite arv. Näiteks colspan="2" lahtri alguses ühendab kaks lahtrit (antud lahtri ja järgmise lahtri).

Ülestikuste lahtrite ühendamiseks on atribuut rowspan. Näiteks rowspan="3" ühendab antud lahtri kahe allpool oleva lahtriga.

Näide lahtrite ühendamisest tabelipäises ja tabeliväljal:

{| class="wikitable"
!rowspan="2"|Veerupäis 1!!colspan="2"|2. ja 3. veeru ühine päis!!rowspan="2"|Veerupäis 4
|-
!2. veeru alampäis!!3. veeru alampäis
|-
| Lahter 1.1 || Lahter 1.2 || Lahter 1.3||rowspan=3|1., 2. ja 3.<br/>rea ühine lahter
|-
| Lahter 2.1 || Lahter 2.2 || Lahter 2.3
|-
| colspan="3" align="center"|1., 2. ja 3. veeru ühine lahter
|}

Tulemus:

Veerupäis 1 2. ja 3. veeru ühine päis Veerupäis 4
2. veeru alampäis 3. veeru alampäis
Lahter 1.1 Lahter 1.2 Lahter 1.3 1., 2. ja 3.
rea ühine lahter
Lahter 2.1 Lahter 2.2 Lahter 2.3
1., 2. ja 3. veeru ühine lahter

Tabeli paigutus artiklis muuda

Artiklis paigutub tabel lehekülje vasakusse serva, on minimaalselt vajaliku laiusega ja paremale jääb tühi ruum.

Kui soovime, et tabelit ümbritseks küljelt tekst, kasutame atribuuti style="float: left" (tekst paremal) või style="float: right" (tekst vasakul).

Selleks et esitada tabel veeru laiuselt (niisama laialt kui on tekst), tuleb kasutada laadi "center": class="wikitable center".

Sorditavad tabelid muuda

Kui tabel sisaldab andmeid, mida lugejal oleks soovi korral huvitav mingi veeru järgi ümber järjestada, tuleb kasutada laadi class="sortable". Näide:

{| class="wikitable sortable"
! ABC !! Pikkus !! class="unsortable" | Värv
|- 
| [[a]]
|style="text-align:right"| 1100
| Sinine
|-
| [[b]]
|style="text-align:right"| 30
| Roheline
|-
| [[c]]
|style="text-align:right"| 100
| Punane
|}

Vikipeedias saame tabeli, milles read on sorditavad (ümberjärjestatavad) tähestiku või arvude tõusvas või langevas järjekorras (kolmandas veerus pole järjestamistoiming võimalik):

ABC Pikkus Värv
a 1100 Sinine
b 30 Roheline
c 100 Punane

Selleks et tarkvara oskaks järjestada arve, kus numbrite rühmitamiseks kasutatakse tühikuid, tuleb arvväärtusi sisaldava veeru päises kasutada atribuuti data-sort-type väärtusega "number".

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
! data-sort-type="number" | Andmetüüp<br />"number"
! Andmetüüp<br />määramata
|-
| 28 092 || 8989
|-
| 111 989 || 139 099
|-
| 221 687 || 88
|-
| 15 || 546 122
|}
Andmetüüp
"number"
Andmetüüp
määramata
28 092 8989
111 989 139 099
221 687 88
15 546 122

Kui tabelites soovitakse sortida inimesi nende perekonnanimede alusel, tuleks tabelis kasutada malli {{JärjestaNimi}}.

Sorteeritavasse tabelisse saab tekitada esimese veeru staatiliste järjekorranumbritega, lisades vahetult tabeli ette malli {{Staatilised rea numbrid}}.

Tabeli peitmine muuda

Selleks et tabel oleks vaikimisi peidetud (suletud olekus), saab kasutada atribuudiklasse mw-collapsible ja mw-collapsed. Peitmine on mõeldud eelkõige juhuks, kui tabel on väga suur ja võtab artiklis ebaproportsionaalselt palju ruumi. Süntaksist täpsemalt siin (inglise keeles).

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:15em">
! colspan="3" | Peidetud sisuga tabel
|- 
| a || Sinine || 32
|-
| b || Roheline || 45
|-
| c || Punane || 76
|}
Peidetud sisuga tabel
a Sinine 32
b Roheline 45
c Punane 76
Peidetud sisuga tabel 
Täht Värvus Arv
a Sinine 32
b Roheline 45
c Punane 76

Taustavärvi lisamine muuda

Tabeli lahtrite teksti alla saab värvilise tausta tekitada värvitooni atribuudiga style="background-color:#B9FFC5;" (näidetes on ühe rohelise värvitooni kood #B9FFC5).

Värvitausta võib panna

  • tabeliväljale, kui alustada nii: {| style="background-color:#B9FFC5;" | class="wikitable"
  • üksikule reale, kui reavahetuse koodi |- järele kirjutada style="background:#B9FFC5;"
  • üksikule lahtrile, kui taustaatribuut kirjutada lahtrimärgi | või || järele (lahtri teksti ette): style="background:#B9FFC5;" |

Taustavärvide koode: #FFFFFF (valge), #E0E0E0 (neutraalne), #FFEBAD (helepruun), #B9FFC5 (roheline), #FFFF40 (kollane), #44CCEE (sinine), #FFCBCB (helepunane). Mitmesugust värvi taustade koode võib valida tabelist.[1]

Viited muuda

Välislingid muuda