Vikipeedia:Mida Vikipeedia ei ole

See leht selgitab Vikipeedia eesmärke, vastandades Vikipeediat teistes žanrides tekstidele.

Vikipeedia ei ole paberentsüklopeedia

See tähendab, et ei ole ruumipuudust mis tahes tähelepanuväärsete teemade kui tahes põhjalikuks käsitlemiseks. Pole vajadust materjali esitada kokkusurutult, väljajätteliselt või lühendatult. Artiklite ülesehituses jälgitakse siiski otstarbekuse piire ja vajadusel jaotatakse artikli sisu mitme artikli vahel.

Vikipeedia ei ole sõnaraamat

Vikipeedia artiklid on rohkem kui üksnes sõnade tähenduste seletused. Lühikesi definitsioone või määratlusi kasutatakse vaid täpsustuslehekülgedel ja loendites, kus need viitavad terviklikule artiklile. Terviklik artikkel käsitleb teemat igakülgselt ning vajaduse korral annab ka infot sõnade kasutamise, häälduse, kirjaviiside jmt kohta. Kuid Vikipeedia ei keskendu sõnade kasutamisele, hääldamisele, kirjapildile, etümoloogiale, tõlkimisele jne. Selleks on Vikipeedia sõsarprojekt Vikisõnastik.

Vikipeedia ei ole algupäraste mõtete avaldamise koht

Vikipeedia ei kogu huvitavaid mõtteid ja ideid. Igal inimesel võib olla oma mõtteid, seisukohti, analüüse, hinnanguid, avastusi, teooriaid, hüpoteese, definitsioone jpm. Nende autoritel on neid võimalik avaldada vastavates ajakirjades ja teistes meediaväljaannetes. Vikipeediasse võib lisada üksnes piisavalt tõestatud ja kontrollitud materjali, millele on lisatud allikaviide.

Vikipeedia ei ole isiklike emotsioonide väljaelamise koht

Vikipeedia ei ole isikliku rõõmu või kibestumise väljaelamise koht.

Vikipeedia ei ole propaganda tegemise koht

Millegi reklaamimine või kiitmine ei sobi entsüklopeediasse, samuti ei sobi entsüklopeediasse millegi laitmine või mahategemine. Loomulikult käsitletakse Vikipeedias väga paljusid teemasid, kuid alati hoitakse nende iseloomustamisel neutraalset vaatepunkti, millega on seotud ka (usaldusväärsetele) allikatele viitamine. Artikli kirjutamisel tuleb see teha nii neutraalseks kui vähegi võimalik. Vajaduse korral saab alati lisada teiste autorite hinnanguid, kui need on teema puhul olulised. Vikipeedia ei ole ka iseenda või oma sõprade kiitmise koht, samuti ka mitte reklaami tegemiseks oma firmale või asutusele. Vikipeedia ei ole ka kuulutuste- või teadetetahvel.

Vikipeedia ei ole linkide, tekstide, piltide ega meediafailide kogu

Vikipeedia ei vahenda ega peegelda teiste võrgulehekülgede ega trükitud väljaannete materjali, vaid üksnes viitab neile vastavates artiklites. Ükski Vikipeedia artikkel ei tohi sisaldada mujalt kopeeritud tekste, pilte ega meediafaile, kui selleks pole saadud luba. Loomulikult tuleb ja peabki artikli koostamisel kasutama mitmesuguseid allikaid. Kuid nende põhjal kirjutatud ja toimetatud artikkel peab olema täiesti iseseisev tekst.

Vikipeedia ei ole isiklikuks kasutamiseks mõeldud veebiruum ega -leht

Vikipeediat ei või kasutada isiklikuks veebisaidiks, blogiks, failide hoidlaks vmt. Kui soovid kasutada vikitehnoloogiat omaenda huvides, siis seda võimalust pakutakse internetis ka tasuta, vaata näiteks veebisaiti Wikia.

Vikipeedia ei ole süüdimatu infokogum

Vikipeedia ei ole koht, kuhu kuhjata võimalikult palju informatsiooni. Asjaolu, et miski on täiesti õige ja täpne, ei pruugi olla veel sugugi kohane põhjendus entsüklopeediasse kandmiseks. See käib ka tsitaatide ja pikemate tekstide kohta. Vastavalt artikli iseloomule võib ja sageli on lausa soovitav lisada illustreerivat materjali mõnest teosest. Kuid lihtsalt teksti esitamine ei ole entsüklopeedia ülesanne. Selleks on Vikipeedia sõsarprojekt Vikitekstid. Samamoodi ei ole Vikipeedia reisijuht, mälestuste kogum, uudisteportaal vmt.

Vikipeedia ei ole oletuste ega spekulatsioonide kogum

Vikipeedia artiklid ei esita oletusi, spekulatsioone, kahtlusi, vihjeid, hüpoteese, arvamusi, hoiakuid, hinnanguid, kuulujutte jmt. Loomulikult käsitletakse Vikipeedias futuroloogiat, ennustamist, ulmet, ajalugu, paranormaalseid nähtusi jpm. See on teine asi. Aga näiteks Maa-väliste tsivilisatsioonide või mistahes salajaste grupeeringute tegevuse käsitlemine ei kuulu Vikipeediasse, nagu ka oletamised, et "kõige taga on tegelikult need-ja-need...". Alati tuleb viidata allikale, kus midagi on väidetud.

Vikipeedia ei ole kasutusjuhend ega käsiraamat

Ükski Vikipeedia artikkel ei ole praktiliseks kasutusjuhendiks ühelgi alal. Meditsiini-alased artiklid ei ole ravimiseks ega soovituseks, õigusalased artiklid ei ole mõeldud juriidiliseks nõustamiseks jne. Vikipeedia ei anna lugejale soovitusi millegi tegemiseks. Sellist laadi materjali jaoks on sõsarprojekt Vikiõpikud.

Vikipeedia ei ole vähemuste huvide kaitsja

Vikipeedia artiklid võivad sisaldada materjali, mis võib olla mitmesugustele vähemusgruppidele ebasoovitav, ebameeldiv või vastuvõtmatu. Sellisteks vähemusgruppideks võivad olla nt. alaealised, erivajadustega inimesed, religioossed inimesed, seksuaalvähemused, vaimupuudega inimesed, vaimuhaiged jmt. Vikipeedia käsitleb kõiki teemasid võrdse neutraalsuse ja faktitruudusega, jättes igale lugejale võimaluse jääda oma seisukoha või tõekspidamise juurde.