Vikipeedia:Neutraalne vaatepunkt

Vikipeedia üks põhimõtteid on, et artiklid peavad lähtuma neutraalsest vaatepunktist (NVP).

See tähendab, et tekst kui tervik esitab ausalt, tasakaalustatult ning, kui vähegi võimalik, ilma autoripoolsete eelistusteta kõiki teema suhtes olulisi seisukohti, mis on avaldatud usaldusväärses allikas. Kõik Vikipeedia artiklid ja kogu muu entsüklopeediline sisu peab sellest põhimõttest lähtuma. Neutraalsuspõhimõtet ei vaidlustata ning seda peavad järgima kõik kirjutajad, toimetajad ja artiklid.

Neutraalsus on üks Vikipeedia kolmest peamisest põhimõttest, mis käsitlevad entsüklopeedia sisu. Teised kaks on tõendatavus (verifitseeritavus) ja algupäraste uurimuste keeld. Need kolm põhimõtet määravad Vikipeedia artiklitesse sobiva materjali laadi ja kvaliteedi. Kuna kõik kolm on omavahel kooskõlas, ei tohiks neid tõlgendada üksteisest lahusseisvatena ning toimetajad peaksid püüdma järgida kõiki kolme. Neid põhimõtteid ei tohi eirata teistele põhimõtetele ega toimetajate konsensusele tuginedes.

Vaata ka

muuda