Vikipeedia:Tähelepanuväärsus

Vikipeedia artikli teema peab olema tähelepanuväärne.

Vikipeedia artikli teemat võib pidada tähelepanuväärseks, kui see on leidnud märkimisväärselt kajastamist usaldusväärsetes neutraalsetes allikates:

"võib pidada" tähendab, et käsitluste hulk erinevates allikates annab hindamise aluse, kuid mitte garantii;
"kajastamine märkimisväärsel hulgal" tähendab, et allikates on käsitletud teemat otse ja täpselt ning informatsiooni eraldamiseks ei ole vaja uut uurimust. Teema ei pea olema küll käsitluse peateema, kuid ainult kõrvalmärkust ei saa pidada piisavalt laiaks käsitluseks;
"usaldusväärsus" tähendab, et allikal peab olema toimetuse garantii ja allikas peab olema avalikult kättesaadav;
"neutraalsus" tähendab, et teemaga seotud olevate isikute ja ringkondade loodud informatsioon ei ole pädev allikas tähelepanuväärsuse hindamisele. Sellised allikad on näiteks reklaamid ja ajaleheteated, isiku enda poolt avaldatud materjal, autobiograafiad ning isikute enda kodulehed.

Tähelepanuväärsus ei ole sama mis tuntus, kuulsus, tunnustus või tähtsus, kuigi ka neid kriteeriume võib tähelepanuväärsusega seostada.

Artikli hetkeolukord, näiteks pooleliolek või viidete puudumine, ei tähenda, et artikkel ei ole teema poolest tähelepanuväärne.

Tähelepanuväärsel teemal tuleks kirjutada eraldi artikkel. Vähem tähelepanuväärne teema võib leida avamist laiemale teemale pühendatud artiklis.

Vaidluse korral tuleks püüda artikli arutelus kõigepealt paika panna teema valdkonda puudutavad täpsemad tähelepanuväärsuse kriteeriumid.

Vajaduse korral hääletab artikli teema tähelepanuväärsuse üle Vikipeedia kogukond.


Arutelud muuda

Vaata ka muuda