Vikipeedia:Artikli pealkiri

Vikipeedia artikli pealkiri on suurekirjaline pealiskiri artikli päises artikli teksti kohal.

Artikli pealkiri peab vastama artikli sisule ja pealkirjastamise tehnilistele tavadele. Artikli pealkirjaks on tavaliselt artikli teemaks oleva mõiste nimi või nimetus (näiteks Araali meri, piinlikkus), osal juhtudel ka artikli teema kirjeldus (näiteks Keila ajalugu, Viirused inimkonna ajaloos). Igal artiklil peab olema unikaalne nimi ja seetõttu on tihti vaja pealkirjale lisada ka täpsustus (sellest täpsemalt allpool).

Pealkirja valiku aluseks on teema nimetamisviis(id) eestikeelsetes usaldusväärsetes allikates (eestikeelsete allikate puudumisel võimalusel originaalkeelsetes allikates). Lisaks on järgmised üldised suunised artikli pealkirja valikuks: pealkiri peaks olema võimalikult täpne, lühike, loomulik, äratuntav ja eristuv ning sobituma artiklite pealkirjastamise süsteemi.

  • Äratuntavus: pealkiri on teema nimi/nimetus või kirjeldus, mille tunneb ära valdkonnaga kursis olija (ei pea olema ekspert)
  • Loomulikkus: pealkiri on selline, mida lugejad teemaga seoses tõenäoliselt otsivad ja kaastöölised tõenäoliselt linkimiseks kasutavad
  • Täpsus: pealkiri nimetab artikli teemat ühemõtteliselt ja teistest teemadest eristuvalt
  • Sisutihedus: pealkiri ei ole pikem, kui on vajalik teema nimetamiseks
  • Süsteemsus: pealkiri on kooskõlas teiste samalaadsete artiklite pealkirjastamise tavadega

Ideaalpealkiri peaks vastama kõigile neile tunnustele. Enamasti on sellist pealkirja lihtne leida. Mõnikord aga ei ole parim pealkiri nii ilmselge. Siis leitakse sobivaim variant arutelu käigus ja võib juhtuda, et mõni eeltoodud eesmärk on kaalukam kui teine. Näiteks on artikli pealkirjaks valitud Suurbritannia, mitte ametlik nimi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, sest esimene on äratuntav, loomulik ja lühike, kuigi teine on täpsem.

Vajadusel saab artikli pealkirja muuta teisaldusfunktsiooniga (artikli päises on "Veel" rippmenüüs link "Teisalda"). See võimalus on sisseloginud kasutajatel, sisselogimata kasutajad saavad artikli ümbernimetamist paluda artikli arutelus.

Järgnevalt kirjeldatakse mõningaid probleeme, mis võivad tekkida artikli pealkirjastamisel.

Artiklil on mitu võimalikku pealkirja muuda

Kui artikli pealkiri tuleb valida mitme korrektse variandi hulgast, siis üldjuhul tuleks lähtuda järgmistest põhimõtetest.

  • Sünonüümidest tuleb valida laiemalt kasutatav.
  • Eelistada tuleb sõna ainsuse vormi. Loomulikult on mitmuse kasutamine õigustatud, kui sõna ainsuses ei kasutata. Näiteks artikkel talgud.
  • Eelistada tuleb õigekeelsussõnaraamatus eelistatud või siis laiemalt kasutatavat kirjapilti. Näiteks artikkel mehhaanika tuleb ümber suunata artiklile mehaanika, mitte vastupidi.

Kasutamata jäänud pealkirjavariantidega tuleb vormistada ümbersuunamisartiklid, mis viivad põhiartiklile.

Sama pealkirjaga on mitu artiklit muuda

Vikipeedias ei saa olla mitu lehekülge identse pealkirjaga. Seepärast lisatakse nendel artiklitel, millel peaks olema sama pealkiri, pealkirjale sulgudes täpsustusi. Näiteks artikkel Georg Ots räägib lauljast, artikkel Georg Ots (laev) laevast. Artikli "Georg Ots" päises on täpsustusmärkus, kus leidub link artiklile "Georg Ots (laev)". Kui sama pealkirjaga artikleid on rohkem kui kaks-kolm, luuakse ka täpsustuslehekülg, kus loetletakse kõik samapealkirjalised artiklid ja antakse nende lingid. Ilma täpsustuseta leheküljelt lingitakse siis vaid täpsustuslehele.

Taolise artiklite rühma pealkirjastamisel lähtutakse ühest järgmistest põhimõtetest:

  • See artikkel, mille teema on laiemalt tuntud, varasem, või muul põhjusel primaarsem kui teised, saab ilma täpsustuseta pealkirja, teised täpsustusega.
  • Kui ükski teema ei tõuse teiste seast märgatavalt esile, vaid eri teemad on pigem võrdsed, luuakse ilma täpsustuseta pealkirja alla täpsustuslehekülg ja kõik selle pealkirjaga artiklileheküljed saavad täpsustusega pealkirja. Näiteks Energia tänav.

Artikli pealkirjaks on võõrkeelne termin muuda

Kui artikli pealkirjaks on võõrkeelne termin, peab pealkiri olema kursiivkirjas. Pealkirja kursiivi viimiseks lisa artikli redigeerimisaknas mall {{Pealkiri kaldkirjas}}.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda