Vikipeedia:Pisiparandus

Pisiparandus ehk pisimuudatus on Vikipeedias muudatus, mille käigus ei tehtud sisulisi muudatusi ja mida tõenäoliselt teised kaastöölised ei vaidlusta.

Redigeerimiskäsud

Pisiparandused on:

  • Kirjavigade parandamine (õigekirjavead, näpuvead)
  • Teksti kujunduse muutmine (kaldkirja panek, allajoonimine)
  • Siselinkide lisamine, eemaldamine ja parandamine, välislinkide parandamine ja korrastamine (nt varem täpsustusleheküljele viinud linkide suunamine õigetele lehtedele, mõistete linkimine, vigaste välislinkide parandamine)
  • Muudatused artikli ülesehituses ilma uut informatsiooni lisamata
  • Lehekülje kujunduse parandused, mille hulka kuuluvad piltide asukoha muutused, paragrahvide jaotamine mitmeks ja nende ühendamine
  • Ilmse vandalismi tühistamine
  • Kategooriatega seonduvad muudatused
  • Intervikilinkidega seonduvad muudatused

Sisseloginud kasutajad saavad lehekülje redigeerimisel oma muudatuse märkida pisiparanduseks. Selleks tuleb enne salvestamist teha linnuke vastavasse kasti redigeerimiskasti all. Pisiparanduseks märkimise võimalus on oluline, kuna viimaseid muudatusi jälgivad kasutajad saavad soovi korral peita pisiparandused oma Viimaste muudatuste vaatest ja see kiirendab muudatuste läbivaatamist.