Arvamus on fakti tõlgendamise tulemus, mida inimene või inimeste rühm peab tõeseks.

Juba vanaaja filosoofias tehti vahet arvamusel (doxa) ja teadmisel (episteme).

Keskajal nimetati arvamust, mille põhjendamine on ratsionaalsete argumentide abil võimatu ning mille tõesus põhineb autoriteedil, dogmaks.

Ühiskondlike nähtuste tõlgendamise tulemusel tekkinud suurema inimeste ühenduse hinnangut, mis avaldub suhtumisena ühiskonna tegevusse, nimetatakse avalikuks arvamuseks.

Inimest, kelle arvamust peetakse tõeseks ilma fakte kontrollimata, nimetatakse arvamusliidriks.

Faktide ebapiisava tundmise alusel kujundatud arvamust nimetatakse eelarvamuseks.

Vaata ka

muuda