Fakt (ladina keele sõnast factum "tehtud") ehk tõsiasi ehk tõik[1] on tõese väite (või uskumuse) objektiivne vaste.[2] Faktiväide on väide, mis sisaldab andmeid ning mille tõesust või väärust on võimalik kontrollida[3].

Fakte vastandatakse ühelt poolt teooriatele ja teiselt poolt väärtustele.

Fakt kujutab endast teadmist mingi eseme olemasolu või toimunud sündmuse kohta. Fakti või sündmuse tuvastamine eeldab materiaalsete objektide olemasolu: kas tuvastatakse ja kirjeldatakse neid objekte või tuvastatakse materiaalsete objektidega (toimunut nt üks inimene annab seadme üle, teine võtab selle vastu), meeltega tuntavat (lõhn, heli, maitse, füüsilised omadused, nähtu).

Faktilisus filosoofiasRedigeeri

Uuskantiaanluse raames sai tavaks vastandada fakte ja norme. Fakt osutab selle järgi eelkõige millegi tegelikkusele ehk sellele, et miski on, aga ei ütle, mis see iseendast on. Faktilisus pole seega piisav inimese elu puudutavate otsuste tegemiseks, sh ühiskonna asjade otsustamiseks, ajaloolise tegelikkuse mõtestamiseks ja faktiteaduste metoodika ei kõlba selliste väärtusi puudutavate valdkondade käsitlemiseks. Nende valdkondade puhul kerkibki fakti asemel põhimõisteks väärtus.

Martin Heidegger räägib oma peateoses "Olemine ja aeg" inimese olemasolu (Dasein) faktilisusest, millega ta osutab eelkõige inimese surelikkusele, kuid samas on faktilisus seotud olemasolu heidetusega kui selle et-olemise vältimatute karakteristikutega laiemalt. Faktilisust tõlgendatakse siin kogemuse eelteoreetilisest iseloomust lähtuvalt.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri