Autoriteet

Autoriteet on vaimne mõjuvõim ning lugupeetavus, mille inimene või mõni muu elusolend on saavutanud teiste omasuguste üle, kuna ta on pälvinud nende üldise tunnustuse tänu oma oskustele, võimetele, teadmistele, ametikohale. Inimene on teistele autoriteet, kui ta on oma ala spetsialist, oskab oma tööd teistest paremini ja on teistele eeskujuks. Inimene võib olla autoriteet ka tänu oma ametikohale, ilma et tal oleks vastaval alal paremaid oskuseid, kuid ta oskab oma autoriteeti tagada autoritaarsete vahenditega, mis mõjutavad teisi inimesi läbi hirmu. Seda saab nimetada ka isikukultuseks. Autoriteeti teatud ametikohal asuva inimese vastu saab tagada ka vastavate seadustega, mis panevad paika ametikoha õigused ja kohustused teisi inimesi juhtida.

Ladina keeles on auctoritas väärikus, mõjuvõim.

Inimeste kohta kasutatakse ka väljendit lugupeetud, mis on eesti keeles laiema tähendusega kui autoriteet.

Autoriteet võib olla ka mõiste või nähtus, mis asetseb paljude inimeste arvates teistest samalaadsetest kõrgemal tasemel ning seeläbi mõjutab ka teisi nähtusi või mõisteid.

Max Weberi käsitlus autoriteedistRedigeeri

Max Weber on oma töödes käsitlenud poliitilise ametikohaga seotud autoriteeti, kus teatud grupp inimesi omab legitiimset õigust teiste üle valitseda. Ta jagas selle kolmeks tüübiks:

  1. Legaal-ratsionaalne autoriteet. Legaal-ratsionaalse autoriteedi korral sõltub autoriteet riigis kirjapandud seadustest, mis on tihtipeale väga keerulised. Legaal-ratsionaalse autoriteedi võim on kirjeldatud põhiseduses. Tänapäevane ühiskond on sarnaselt üles ehitatud ja valitsuse liikmed ning ametnikud on selle parim näide ja see toimib kogu maailmas.
  2. Traditsiooniline autoriteet rajaneb pikaajalistel kommetel, harjumustel ja ühiskondlikel struktuuridel, kus võim läheb üle ühelt generatsioonilt teisele. Kõige tüüpilisem sünnijärgne võimu üleminek toimub monarhias, kus kuningaks saadakse sünniõiguse alusel. Näiteks Tudorid Inglismaal.
  3. Karismaatiline autoriteet. Selles autoriteedi tüübis on oluline koht juhil. Juht on saanud oma positsiooni, kuna teda toetavad paljud teised inimesed. Ajaloos on olnud mitmeid ühiskondlikke liikumisi ja revolutsioone traditsiooniliste ja legaal-ratsionaalsete autoriteetide vastu, mis on alguse saanud karismaatlistest autoriteetidest.

Vaata kaRedigeeri