Arvamusliider on inimene, kelle arvamusega arvestatakse. See on autoriteetne isik, kes on võimeline interpreteerima oma erialal esilekerkinud uut infot või ideid, abstraheerima nende keskse tähenduse ja sisu ning selle edasi andma teistele inimestele, kes soovivad kujundada oma arvamust.

Arvamusliidritel on oluline roll avalik arvamuse kujundamisel.

Vaata ka Redigeeri