Füüsiline isik

Füüsiline isik on inimene õigussubjektina.

Füüsilise isiku õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Igal inimesel on ühetaoline ja piiramatu õigusvõime.

Õigusvõime algab inimese elusalt sündimisega ja lõpeb surmaga.

Füüsilise isiku teovõime on võime teha kehtivaid tehinguid.

Eestis on täielik teovõime 18-aastaseks saanud isikul (täisealisel). Ning piiratud teovõime on alla 18-aastasel isikul (alaealisel) ja isikul, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida.

Isikud jagunevad:

  1. kodanikud
  2. välismaalased
  3. topeltkodakondsusega isikud
  4. kodakondsuseta isikud

Vaata ka

muuda