See artikkel räägib majandusüksusest; käitis võib tähendada ka mõistet keskkonnaõiguses, vaata Käitis (keskkonnaõigus)

Ettevõte on õiguslikult ja korralduslikult vaadeldav kui iseseisev, eraldatud varaga tegutsev majandusüksus. Tsiviilseadustiku üldosa seadus defineerib ettevõtte kui majandusüksuse, mille kaudu isik (ettevõtja) tegutseb.

Varasemas eesti keeles on ettevõtte sünonüümina kasutatud ka terminit "käitis", alates 1950. aastatest on terminist "käitis" ettevõtte tähenduses loobutud[1], kuid ka uuemas kirjanduses seda siin-seal leidub.

Tavaliselt mõistetakse ettevõtja all inimest (füüsiline isik), kes kannab ettevõttesse tehtud isiklike investeeringute kaotamise rahalist riski ning kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid. Äriseadustiku alusel võib aga ettevõtja olla nii füüsiline isik kui ka juriidiline isik (äriseadustiku alusel sätestatud äriühing: täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu), kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus. Ka füüsilisest isikust ettevõtja tegutseb äriseadustiku kohaselt ettevõtte kaudu.

Ärinimi ehk firmanimi on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. U. Mereste, 2003. Majandusleksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Köide I (A–M).