Käitis (keskkonnaõigus)

Käitis on saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse järgi paikne tehniline üksus, milles tootmine toimub keskkonnakompleksluba vajavas tegevusvaldkonnas ning tegevuskohas tootmisega otseselt liituvas ja tehnilist seost omavas muus tegevusvaldkonnas, mis võib mõjutada heite ja saastuse hulka.

Samas seaduses nimetatakse käitise valdajat või selle kasutajat käitajaks.

Kasutatud allikad muuda

  • Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus [1] (redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.01.2012)