Keskkonnakompleksluba

Keskkonnakompleksluba (inglise integrated environmental permit) on kirjalik otsus, mis annab õiguse käitise või selle osa kasutamiseks viisil, mis mõjutab võimalikult vähe keskkonda[1].

Keskkonnakompleksluba sätestab tingimused, mis peavad kindlustama vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jäätmete käitlemise[1]. Keskkonnakompleksloa tingimused on suunatud saaste vältimisele ning tagama selle, et saastus ei kanduks ühest keskkonnaelemendist (vesi, õhk, pinnas) teise[1].

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn. [1] (vaadatud 11.10.2012)