Tootmine ehk produktsioon on inimtegevus, mille tulemusel valmib toode. Tootmise põhjuseks on enamasti tarbija vajaduste rahuldamine.

Tootmine tänapäeval muuda

Tänapäeval on tootmises tähtsal kohal robotid ja robotsüsteemid. Automaattööpinkide, automaattranspordiseadmete ja -ladude kõrval on need automaattootmise põhilisteks komponentideks.

Tootmise paindlikkuse seisukohalt vastandatakse raskesti ümberkorraldatavat jäika automaattootmist ja paindtootmist, mida saab kiiresti kohandada muutuvate tootmistingimustega ning lihtsalt ümber seadistada uute toodete valmistamiseks. Esimene põhineb funktsionaalselt jäikadel üheotstarbelistel tootmisliinidel, mis sobivad eelkõige masstootmiseks. Paindtootmise aluseks on universaalsed, mitmeotstarbelised seadmed ja masinad ning võime reageerida kiiresti turumuutustele. Niisuguste masinate hulka kuuluvad ka robotid.

Puhtam tootmine muuda

  Pikemalt artiklis Puhtam tootmine

Tänapäeval on paljude ettevõtete tootmisprotsessides ja -tehnoloogiates hakatud tähelepanu juhtima ka keskkonnahoiule ja ökoefektiivsusele; seda nimetatakse sageli terminiga "puhtam tootmine". Mitmes riigis, näiteks Rootsis, toetab riik majandushoobade kaudu jätkusuutlikkusele orienteeritud ettevõtteid.

Vaata ka muuda