Muusikaproduktsioon

Muusikaproduktsioon on fonogrammi ehk helisalvestise ehk heliülesvõtte tootmine. Fonogramm asub helikandjal (näiteks heliplaat, helilint, helikassett, CD, SACD, DVD, VHS, arvuti kõvaketas) ja võib olla toodetud dokumenteerimiseks või levitamiseks näiteks raadios, televisioonis või müügivõrgus.

Muusikaproduktsiooni algatab ja selle eest vastutab fonogrammitootja.

Muusikaproduktsiooni juhib muusikaprodutsent, kes vastutab heliülesvõtte kunstilise kontseptsiooni teostamise eest. Tihti vastutab muusikaprodutsent muusikaproduktsiooni eest ka majanduslikult.

Muusikaproduktsiooni etapid Redigeeri

Muusikaproduktsiooni põhilisteks etappideks on helisalvestus, järelproduktsioon ja tiražeerimine. Keerulisema ja kallima muusikaproduktsiooni korral võib helisalvestusele eelneda ka eelproduktsioon.

Muusikaproduktsiooni kõik etapid võivad toimuda ühes helistuudios, kuid on ka võimalik, et eelproduktsioon ja demo teostatakse näiteks kodustuudios, helisalvestus näiteks kontserdisaalis või kirikus ning järelproduktsioon veel kolmandas spetsiaalses stuudios.

Eelproduktsioon Redigeeri

  Pikemalt artiklis Eelproduktsioon

Eelproduktsiooni (inglise pre-production) käigus luuakse saatepartiid, valmistatakse ette noodimaterjal vms.

Demo valmistamine Redigeeri

  Pikemalt artiklis Demo

Eelproduktsiooni üheks eesmärgiks võib olla ka demo valmistamine. Demo ehk tutvustav fonogramm valmistatakse tavaliselt eesmärgiga veenda rahastajaid, leida sponsoreid, pääseda salvestama kõrgetasemelisse helistuudiosse vms. Demo sisaldab tavaliselt üks kuni kolm träkki kavandatavast helikandja materjalist.

Helisalvestus Redigeeri

  Pikemalt artiklis Helisalvestus

Helisalvestus (inglise sound recording) võib toimuda spetsiaalses helistuudios või ka kontserdisaalis, kirikus või mujal. Heli salvestamiseks kasutatakse mikrofone. Heli salvestatakse tavaliselt mitmerajalise helisalvesti abil arvuti kõvakettale või muule helikandjale.

Järelproduktsioon Redigeeri

  Pikemalt artiklis Järelproduktsioon

Järelproduktsioon (inglise post-production) hõlmab muusikaproduktsiooni etapid, mis järgnevad salvestusele ja mille tulemuseks on tiražeerimisvalmis toode. Järelproduktsioonist räägitakse ka filmi, fotograafia ja digitaalse kujutava kunsti puhul.

Helitöötlus Redigeeri

  Pikemalt artiklis Helitöötlus

Miksimine Redigeeri

  Pikemalt artiklis Miksimine

Miksimine (inglise audio mixing) toimub mikserpuldi abil. Mikserpult võib olla riistvaraline (analoogne või digitaalne) või tarkvaraline.

Masterdamine Redigeeri

  Pikemalt artiklis Masterdamine

Masterdamine (inglise audio mastering) on üks muusika järelproduktsiooni etappe, mille lõpptulemusena miksitud materjal salvestatakse andmekandjale (masterile). Masterdamisel on kolm etappi:

Miksitud materjali järeltöötlemine Redigeeri

Miksitud materjali järeltöötlemise käigus

Eelmasterdamine Redigeeri

Eelmasterdamine (i.k premastering) on masterdamise etapp, mille käigus sisestatakse ja kontrollitakse träkkide nimetusi ja indekseid, määratletakse träkkidevaheliste pauside kestused ja sisestatakse nõutavad toote informatsioonikoodid ISRC ja EAN. Eelmasterdamise tulemuseks on premaster-CD, mis vastab audio CD punase raamatu standardile (Red-Book-Standard) (vt Vikerkaareraamatud).

Matriitsi valmistamine Redigeeri

Vinüülplaatidel valmistati matriitsina n-ö negatiivne vorm. CD-de tiražeerimisel on matriitsiks klaasmaster.

Tiražeerimine Redigeeri

Vaata ka Redigeeri

Välislingid Redigeeri