Isik (õigusteadus)

füüsiline või juriidiline isik