See artikkel räägib ettevõtte vara ja kohustuste vahest, üksikisiku vara ja kohustuste vahe kohta vaata artiklit puhasväärtus.

Omakapital ehk netovara on vara väärtuse ja kohustiste vahe.

Omakapital ehk netovara on jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist.[1]

Äriühingu omakapitali moodustavad omanike investeeritud kapital (osakapital), kasutamata kasumi jääk ja reservkapital.

Eesti Vabariigi äriseadustik sätestab äriühingute omakapitalile miinimumnõuded. Kui omakapital langeb alla nõutava miinimumi, on ettevõte kohustatud ette võtma ühe järgnevalt loetletud sammudest: viima omakapitali ja osakapitali suhte seadusega vastavusse, otsustama äriühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise või esitama pankrotiavalduse.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. "RTJ 1 - Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted" (PDF). 08.01.2019. Vaadatud 15.12.2019.