Kasum (kahjum) (profit) – raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe.[1]

Äriühingu tulusid ja kulusid kajastatakse kasumiaruandes (income statement). Kui tulud on suuremad kui kulud, siis on aruande lõpptulemiks kasum. Kui kulud on suuremad kui tulud, siis on lõpptulemiks kahjum.[2]

Kasum on oma- ja müügihinna vahe. Kalendriaasta kasum moodustub toodete müügist saadud tulust.[3]

Viited

muuda
  1. "Raamatupidamise seadus". Riigiteataja. 15.03.2019. Vaadatud 15.12.2019.
  2. Janek Keskküla (2019). Finants- ja maksuarvestus. Tallinn: Janek Keskküla. Lk 16.
  3. "Oma- ja müügihinna arvutamise ABC". Hakkan ettevõtjaks. 18.12.2018. Vaadatud 15.12.2019.[alaline kõdulink]