Ava peamenüü

Finantskapital on iga raamatupidamiskohustuslase majanduslik ressurss, mille väärtust saab mõõta rahas. Finantskapital jaguneb kaheks: omakapital ja võõrkapital. Omakapital on raamatupidamiskohustuslase jääkväärtus peale varadest kohustuste maha arvamist. Võõrkapital on raamatupidamiskohustuslase varade moodustamise ajutiste allikate nimetus. [1]

Finantskapitali põhieesmärk on kasumi suurendamine. Kasum tagab ettevõtte jätkusuutlikuse ja tulukuse. Kasumi suurenedes kasvab ka raamatupidamiskohustlase finantskapital.[2]

PõhikapitalRedigeeri

Põhikapital on raamatupidamiskohustuslase raha, mida kasutatakse põhivara ostmiseks, mis omakorda aitab raamatupidamiskohustuslasel kasumit teenida ja ei ole ostetud müügieesmärgiga. [3]

Faktorid, mis määravad põhikapitali nõuded[4]

  • Ettevõtte suurus
  • Ettevõtte tüüp
  • Omanike alginvesteeringu suurus
  • Ettevõtte vanus

StardikapitalRedigeeri

Stardikapital on ettevõtte alustamiseks vajaminev finantsressurss, mida saab mõõta rahas. Stardikapitali eesmärk on katta kulud kuni laekuvad tulud, mis suudavad katta kulud. Stardikapitali suurus selgub äriplaani koostamise käigus. Stardikapital võib olla tooraine, seadmed, hooned, rajatised, maa või muu selline, mida saab mõõta rahas.[5]

AlgkapitalRedigeeri

Algkapital on vara, mida läheb vaja äri alustamiseks. Algkapital on see osa stardikapitalist, mida nimetatakse omakapitaliks, kuid võib olla ka see osa omakapitalist, mille ettevõtja ise ärisse paneb.[6]

ViitedRedigeeri