Majandusgeograafiline asend

perekonnanimi

Majandusgeograafiline asend on mingi territooriumi (regiooni, piirkonna, riigi, asula jms) asend oluliste selle territooriumi majanduslikut arengut mõjutavate tegurite suhtes. Need tegurid on maavarade leiukohad, teedevõrk, tööjõud, kapital, suured majanduskeskused jne.

Riigi (piirkonna) majandusgeograafilise asendi kirjeldamise plaan muuda

Kooligeograafias saab kasutada majandusgeograafilise asendi kirjeldamisel järgmist plaani:

  1. Asend naaberriikide suhtes.
  2. Asend peamiste maanteede, raudteede ja mereteede suhtes.
  3. Asend peamiste kütise- ja toorainebaaside, tööstus- ja põllumajanduspiirkondade suhtes.
  4. Asend peamiste toodangu turustamispiirkondade suhtes.
  5. Majandusgeograafilise asendi ajaline muutus.
  6. Üldjäreldus majandusgeograafilise asendi riigi majanduse arengut ja paiknemist mõjust.