Välisvõlg on võlg välismaisele võlausaldajale, sealhulgas erapangad, valitsused ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid.

Maailma riikide välisvõlg 2005. aasta andmetel

Eesti Vabariigi välisvõla üle peab arvestust Eesti Pank. Eesti Pank võtab välisvõlastatistika koostamise aluseks "rahvusvahelises investeerimispositsioonis kajastatud välisnõuded ja kohustused, mis on oma olemuselt võlad ehk millega kaasneb tagasimaksmise kohustus".[1]

Viited

muuda