Netosissetulek (inglise keeles disposable income) hõlmab ettevõtte või üksikisiku kogutulu, sealhulgas palka, ettevõtlusest saadud tulu, vara renditulu, elatisi ja toetusi, millest on maha arvatud mitmesugused maksud, näiteks tulumaks ja sotsiaalmaks.

Statistikas tuuakse välja ka leibkonna sissetulek, mille puhul liidetakse kõigi leibkonnaliikmete sissetulekud ja jagatakse leibkonnaliikmete arvuga.[1]

Üksikisiku netosissetulek

muuda

Brutopalgast netopalga arvutamine

muuda

Üksikisiku netosissetuleku üks osa on palk. Brutopalk on töölepinguga kindlaks määratud töötasu, millest ei ole maha arvatud makse.

Brutopalgast tuleb maha arvata[2]

 • tulumaks 20%;
 • töötuskindlustusmaks 1,6%;
 • sotsiaalmaks 33%;
 • kohustusliku kogumispensioni makse, mis on 2% brutopalgast.

Tulumaks ei rakendu kogu tulule, sest alates 2018. aastast kehtib tulumaksuvaba miinimumi määr, mille pealt makse ei maksta. Maksuvaba tulu suurus tuleneb aasta kogutulust.[3]

 • Aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas.
 • Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).
 • Aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu suurus 0 eurot.

Pärast brutopalgast maksude mahaarvamist jääb järele netopalk.
Tabelis on näitena toodud Eesti keskmise brutopalga suurus ja selle muutus vahemikus jaanuar 2006 – märts 2019.

Eesti keskmine brutokuupalk ja selle muutus vahemikus jaanuar 2006 – detsember 2020[4][5]
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jaanuar 536 631 758 780 744 749 839 876 944 992 1067 1121 1220 1309 1390
Veebruar 530 659 810 760 751 785 817 882 948 984 1058 1117 1213 1317 1373
Märts 581 691 797 791 779 843 886 940 1003 1053 1148 1228 1295 1396 1451
Aprill 562 684 816 788 789 801 874 957 996 1054 1141 1220 1312 1411 1432
Mai 590 728 829 775 791 860 878 954 1002 1058 1129 1201 1298 1400 1382
Juuni 673 807 905 875 888 913 948 1014 1065 1135 1220 1311 1354 1445 1486
Juuli 573 688 806 767 755 785 861 944 984 1051 1126 1201 1296 1435 1466
August 569 692 793 720 736 817 842 904 956 1023 1101 1180 1286 1365 1400
September 597 711 801 770 785 826 864 942 990 1063 1129 1224 1292 1389 1457
Oktoober 611 739 819 781 787 813 907 962 1024 1066 1140 1231 1327 1422 1461
November 633 775 842 760 807 868 887 968 1021 1093 1158 1251 1369 1446 1481
Detsember 713 842 855 809 849 918 957 1028 1068 1160 1248 1330 1455 1551 1604

Ettevõtte netosissetulek

muuda

Puhaskasum

muuda

Ettevõtte netosissetulekut nimetatakse puhaskasumiks (inglise keeles net income). Puhaskasum, samamoodi kui netosissetulek, on rahaline väärtus, mis jääb alles pärast kõikide kulude mahaarvamist. Ettevõtte tuludest arvatakse maha tegevuskulud, sealhulgas kulum, rent, kommunaalmaksed ja tööjõukulud.[6]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. Statistikaamet. (2005). Sissetulek ja elamistingimused: Income and living conditions.
 2. "Millised maksud su palgast maha lähevad 2. Minuraha". Originaali arhiivikoopia seisuga 26. november 2018. Vaadatud 26. novembril 2018.
 3. Maksu- ja tolliamet. (2017). Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018.
 4. "Statistikaamet. (2018). Keskmine brutokuupalk". Originaali arhiivikoopia seisuga 26. aprill 2019. Vaadatud 26. novembril 2018.
 5. Teadmiseks.ee. "Eesti keskmine palk (ja miinimumpalk)".
 6. "Investing answers. (n. d.). Net Income". Originaali arhiivikoopia seisuga 26. november 2018. Vaadatud 26. novembril 2018.

Välislingid

muuda