Investor

Investor on iga isik või organisatsioon, kes paigutab kapitali ootuses teenida sellelt kasumit ja kasvatada enda vara. Edukad investorid teostavad põhjalikke analüüse leidmaks sobivaid investeerimispositsioone vastavalt riski ja kasumlikkuse suhtele. Investeerida võidakse erinevatesse varaklassidesse, näiteks aktsiad, võlakirjad, investeerimisfondidesse jt. [1]

Investorite tüübidRedigeeri

Investoreid saab liigitada kaheks: väikeinvestorid ja organisatsioonid, millel esineb eri tüüpe.

VäikeinvestoridRedigeeri

OrganisatsioonidRedigeeri

Investorite kaitse EestisRedigeeri

Eestis on investorite kaitseks asutatud Investorikaitse osafond. Investorikaitse osafondi (IKO) arvel tagatakse ja hüvitatakse Eestis registreeritud investeerimisasutuse klientide - investorite investeeringud. Eestis registreeritud investeerimisasutuseks on Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud investeerimisasutus. Investeeringute kaitse rakendub eelkõige pettuse, haldusliku ametiseisundi kuritarvitamise või tehtud vea korra, mille tõttu investeerimisasutus ei suuda klientidele vara tagastada. Investorikaitse ei taga investeerimisriski, s.t näiteks kahjusid investeeringute turuväärtuse langusest või väärtpaberite väljaandja pankrotist. [2]

InvesteerimisplaanRedigeeri

Investeerimisel on oluline tegur aeg liitintressi tõttu. See tähendab, et mida pikem on investeerimishorisont, seda märgatavam on investeeringu kasv. Sellest tulenevalt võib väita, et investeerimises on oluline kannatlikkus ja planeeritus. Seetõttu on investori jaoks oluline koostada investeerimisplaan ja seda järgida. Plaani olulisust kinnitab fakt, et tihti käituvad investorid emotsiooni ajel ja seetõttu jäävad alla turukeskmisele kasvule. [3] Investeerimisplaani koostamisel on oluline silmas pidada eesmärke. Investopedia soovitab selleks mõelda ajahorisondile, kui pikaks ajaks investeeritakse, rahalistele vahenditele ja vallatavale informatsioonile. [4]

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri