Aktiivne investeerimine

Aktiivne investeerimine on investeerimine, mille puhul investor tegeleb ise aktiivselt ja pidevalt oma varade ostu ja müügiga. Aktiivse investeerimise puhul valib investor ostmiseks varasid ja jälgib siis varade väärtuse muutumist ning teeb edasimüümise otsuseid. Aktiivne investeerimine nõuab rohkem aega ja teadmisi kui passiivne investeerimine.

Aktiivsel investeerimisel ootavad investorid lühiajalist ehk kohest tulu. Passiivse investori väärtuselooja on ajastus.

Aktiivne investeerimine on nt kinnisvara ost, eesmärgiga see kasumiga edasi müüa. Selleks peab aktiivselt jälgima turu pakkumisi ja olema kursis turu hindadega, et osata adekvaatselt hinnata, millised tehingud võiksid lähiajal kasumit toota. Väärtus saab tõusta kas turuhindade tõusul või projekti arendamisel ja uuendamisel.

Aktsiate puhul on aktiivne investeermisega tegemist, kui ostetakse väärtpabereid eesmärgiga need lähiajal kasumiga edasi müüa. Ka see nõuab pidevat turu jälgimist ja sellest aru saamist.

Aktiivsel investeerimisel on ka omad miinused:

  • Investeeringutel on miinimumsumma.
  • Iga tehing maksab. Nii pikaajalise ostu korral kui ka lühiajalise korral on investeeringutehingutel tehingutasu. Kuna aktiivsel investeerimisel on tehingud igapäevased, on ka kulud kõrgemad.