Sissetulek ehk tasu tähendab nii eraisikute kui ka ettevõtete jaoks mingit kindlat väärtust või summat, mida nad saavad, kas müües oma toodet või pakkudes oma teenust. Sissetuleku summa võib olla väga varieeruv. Olenevalt asjaoludest võib sissetulek olla suurem eelmisest, väiksem eelmisest või üldse puududa. Sissetuleku suurus sõltub tavaliselt sellest kui palju eraisik või ettevõte toodet müüb või teenust osutab.[1]

Sissetuleku deklareerimine Eestis

muuda

Sissetuleku deklareerimine ehk tuludeklaratsiooni saavad esitada residentidest füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulu kohta.

Antud deklaratsiooni peab esitama, kui on teenitud tulusid, millelt tulumaksu pole kinni peetud ning lisaks ka juhul, kui soovitakse kõrvaldada piiriülene topeltmaksustamine. Tuludeklaratsiooni ei ole vaja esitada juhul, kui maksustavalt tulult on tulumaks kinni peetud ning ei taheta kasutada mahaarvamisi.

Tuludeklaratsiooni saab esitada kolmel viisil. Esimene võimalus on kasutada e-teenuste keskkonda e-MTA. Teine võimalus on kohale minna teenindusbüroosse ning kolmas viis on saata tuludeklaratsioon postiga Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroole.[2]

Kuidas palgatöölistel toimub maksude arvestamine sissetuleku pealt

muuda

Iga kuu alguses saavad palgatöölised vastavalt sellele kui palju on tööd tehtud tasu. Millal täpselt tasu peab üle laekuma on juba ettevõttesisene otsus. Igale tasu ülekandmisele peaks järgnema ka palgalehe saatmine, kus kajastuvad kõik maksud, mis on sissetuleku pealt maha läinud. Sissetuleku pealt maksude maha arvestamist teostab tööandja ning see toimib järgnevalt: indiviidi brutosissetuleku pealt arvestatakse maha tulumaks (20%), töötuskindustus ja kogumispension. Alles jäänud summa kuulub ülekandmiseks. Lisaks maksab tööandja töötaja pealt sotsiaalmaksu (33%) aga see ei mõjuta töötaja sissetulekut. Iga kuu on võimalik eraisikult saada maksuvaba tulu (maksimum summas 500 eurot.) Oluline on meeles pidada, et kui brutopalk on suurem kui 2100 eurot, siis maksuvaba tulu ei rakendu. Samuti kui tulu on kuni 500 eurot, siis ei toimu samuti maksude arvestamist.[2]

Keskmine brutopalk

muuda

Brutopalk on töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud tasu, mille pealt toimub maksude maha arvestamine ning alles jäänud summa makstakse töötajale välja. Alles jäänud summat saab nimetada ka netopalgaks. Gruppi kuuluvad kõik ettevõtted, asutused jne, kus on vähemalt üks töötaja.

Läbi aastate on keskmine brutopalk Eestis ainult tõusnud ning arvatakse, et see liigub ka edaspidi samas suunas. Keskmine Eesti brutokuupalk 2021. aastal oli 1548 eurot. Kasv võrreldes 2020. aastaga oli 6,9%. Kõrgeim oli keskmine brutokuupalk info ja side valdkonnas ning madalaim toitlustuse tegevusalal. 2011. aastal oli keskmine brutopalk Eestis 839 eurot.[3]

Viited

muuda
  1. MICHELLE P. SCOTT (21. veebruar 2022). "Income". Investopedia.
  2. 2,0 2,1 Estonian Tax and Customs Board. "Income tax returns for 2021".
  3. Eesti Statistika. "Keskmine brutopalk".