Tulu on raha (või samaväärne väärtus), mida üksikisik või ettevõte saab kauba või teenuse pakkumise eest või kapitali investeerimise teel. [1]

Tulu on majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil, vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali. [2]

Tulu tabeli näidis

Tulu kasutamine

muuda

Tulu kasutatakse igapäevaste kulutuste rahastamiseks. Investeeringud, pensionid ja sotsiaalkindlustus on pensionäride peamised sissetulekuallikad. Üksikisikute jaoks saadakse sissetulek enamasti palgana. Ettevõtlustulu võib viidata ettevõtte ülejäänud tuludele pärast kõigi kulude ja maksude tasumist. Sel juhul viidatakse sissetulekule kui "töötasule". Enamik tululiike maksustatakse.

Üksikisikud saavad sissetulekut palga teenimise kaudu, töötades ja investeerides sellistesse finantsvaradesse nagu aktsiad, võlakirjad ja kinnisvara. Näiteks võib investori aktsiate eest maksta tulu 5% -liste dividendidena aastas. Enamikus riikides maksustab teenitud tulu valitsus enne selle laekumist. Tulumaksust saadav tulu rahastab föderaal- ja osariikide eelarvetes valitsuse meetmeid ja programme.

Üks sissetuleku tähendus viitab tulule või müügile. Tulu on raha, mida ettevõte saab kogu äritegevuse jooksul kaupade või teenuste müügist. Tulud on omakapitalikonto, millel on krediidijääk. Tulude teine ​​tähendus viitab netosissetulekule. Netosissetulek on täiesti erinev brutotulust. [3]

Ettevõtluse tulud

muuda

Ettevõtlustulu iseloomustab seotus iseseisva majandustegevusega. [4]

Ettevõtluse tulu on:

 • kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest saadud rahasummad;
 • teenuse osutamisest või muust tegevusest, k.a loomingulisest või teaduslikust tegevusest saadud tulu;
 • ettevõtlusega seoses saadud rahalised toetused ja stipendiumid (sh seaduse alusel või riigieelarvest makstavad stipendiumid ning seaduse alusel saadud toetused);
 • igasugune rahaline tulu, mida saadakse mitterahalises vormis (v.a mitterahalised toetused);
 • samuti PRIA poolt FIE-le antud toetused, mis laekuvad otse kolmandatele osapooltele, kuid oma olemuselt on FIE toetused;
 • rendi- või üüritulu ja litsentsitasu;
 • finantstulu;
 • kahjukindlustuse varakindlustusjuhtumi korral saadud kindlustushüvitis, juhul kui selle kindlustusjuhtumiga seotud kindlustusmaksed või kindlustatud vara soetusmaksumuse on FIE oma ettevõtlustulust maha arvanud;
 • ettevõtluses kasutatud vara võõrandamisest saadud tulu;
 • kõik muud tulumaksuseaduse alusel maksustatavad ettevõtlustulud.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. Julia Kagan. "Income".
 2. "Raamatupidamise seadus § 3". Riigi Teataja.
 3. "Income".
 4. "Ettevõtluse tulud". Maksu- ja Tolliamet. Originaali arhiivikoopia seisuga 27. september 2020.

Välislingid

muuda