See artikkel räägib töötasust; puupalgi kohta vaata artiklit palk (metsandus); noodikirja joone kohta vaata palk (noodikiri).

Palk ehk töötasu ehk teenistus on töö tegemise eest makstav rahaline või aineline tasu.

Palk on tasu, mida tööandja maksab töövõtjale töö eest vastavalt temaga sõlmitud suulisele või kirjalikule töölepingule, samuti muudel seadusega või pooltevahelise lepinguga kokku lepitud juhtudel ühe tööühiku (tööpäeva, töökuu, töödeldud tooriku, osutatud teenuse jne) eest rahas või natuuras.[1]

Eestis muuda

Eestis kehtiva töölepingu seaduse kohaselt (§ 5. lõige 5) peab töölepingu kirjalikus lepingus sisalduma töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutmise aeg (palgapäev), samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed.

Palga mõiste muuda

Eesti Palgaseaduse järgi: (kehtetu alates 01.07.2009)« § 2., lõige 1, on palk tasu, mida tööandja maksab töötajale töö eest vastavalt töölepingule või õigusaktile, samuti muudel õigusakti, kollektiiv- või töölepinguga ettenähtud juhtudel. Palk koosneb põhipalgast ja seaduses ettenähtud juhtudel makstavatest lisatasudest, preemiatest ja juurdemaksetest[2]

Palgaarvestus muuda

Palgaarvestuse alused muuda

Palka võib arvestada ja välja maksta mingi perioodi (tund, päev, kuu, aasta) tasuna. Palgamäär ja selle arvestamise alused määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel.

Kinnipidamised palgast muuda

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele arvestatakse palgast maha tulumaks, mis laekub riigile. Tulumaksu maksmise kohustus võib olla kas palga maksjal või palga saajal. Palga suuruse määramisel ja maksude arvestamisel, samuti töö tingimusi reguleerib riik tööseadusega. Eestis reguleerib palga arvestamist palgaseadus ja tulumaksu arvestamist tulumaksuseadus.

Miinimumpalk muuda

  Pikemalt artiklis Miinimumpalk

Miinimumpalk (ka alampalk) on rahasumma, millest vähem on töötajale seadusega keelatud maksta. Samuti kasutatakse riigis kehtestatud miinimumpalga summat erinevate trahvide ja lõivude arvestamisel

Lisatasu muuda

  Pikemalt artiklis Lisatasud

Lisatasu on rahasumma, mida tööandja maksab töötajale täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Uno Mereste, "Majandusleksikon II", N-Y, Eesti Entsüklopeediakirjastus, lk 73, 2003, ISBN 9985 70 130 5
  2. Palgaseaduse muutmise seadus, veebiversioon (vaadatud 08.05.2014)

Välislingid muuda