Tulumaksuseadus

Tulumaksuseadus (ingl Income Tax Law) on Eesti Vabariigis kehtiv seadus, millega reguleeritakse tulumaksu, selle maksja, maksmise perioodi, maksumäärade ja maksude laekumisega seonduvat. Tulumaksuseaduse ametlik lühend on TuMS.[1]

Sisu muuda

Tulumaksuseaduses on 67 paragrahvi, mis on jaotatud 14 peatükiks:

 • 1. peatükk "Üldsätted" (paragrahvid 1–5);
 • 2. peatükk "Seaduses kasutatavad põhimõisted" (paragrahvid 6–11);
 • 3. peatükk "Residendist füüsilise isiku tulu maksustamine" (paragrahvid 12–22);
 • 4. peatükk "Residendist füüsilise isiku tulust tehtavad mahaarvamised" (paragrahvid 23–283);
 • 5. peatükk "Mitteresidendi tulu maksustamine" (paragrahvid 29–311);
 • 51. peatükk "Lepingulise investeerimisfondi ja aktsiaseltsifondi tulu maksustamine" (paragrahvid 312–316);
 • 6. peatükk "Ettevõtlustulust tehtavad mahaarvamised" (paragrahvid 32–35);
 • 7. peatükk "Maksustatava tulu arvestamise eeskirjad" (paragrahvid 36–391);
 • 8. peatükk "Tulumaksu kinnipidamine" (paragrahvid 40–43);
 • 9. peatükk "Tulude deklareerimine ja tulumaksu tasumine" (paragrahvid 44–47);
 • 10. peatükk "Tulumaksu maksmise erijuhud" (paragrahvid 471–54);
 • 11. peatükk "Informatsioonikohustus" (paragrahvid 55–572);
 • 12. peatükk "Rakendussätted" (paragrahvid 58–62);
 • 13. peatükk "Muudatused kehtivates õigusaktides" (paragrahvid 63–67).

Tulumaksuseaduses on sätestatud, mida maksustatakse. Tulumaksuga maksustamisele kuulub maksumaksja tulu, millest seadusega kooskõlas on tehtud mahaarvamised. Maksumaksja on füüsiline isik, lepinguline investeerimisfond, aktsiaseltsifond ja mitteresidendist juriidiline isik, kellele laekub tulu, mis kuulub maksustamisele. Tulumaksuseaduses määratakse maksustamisperioodiks ühe kalendriaasta. Tulumaksu tavaline määr on kehtiva tulumaksuseaduse järgi 20%, millest võib esineda seaduses sätestatud juhtudel kõrvalekaldeid. Tulumaks laekub riigile.[1]

Tulumaksuseaduse ajalugu muuda

NSV Liidus ei arvutatud tulumaksu. Selle asemel vaadati tulumaksu suurust vastavast tabelist, mida oli võimalik osta raamatupoest.[2]

Pärast Eesti iseseisvumist kehtisid tulumaksu seadustamiseks eraldi seadused ettevõtetele ja üksikisikutele.[3]

Eesti Vabariigi ettevõtete tulumaksu seadus koosnes 25 paragrahvist, mis jagunesid neljaks peatükiks:

 • I "Maksustamise põhimõtted" (paragrahvid 1–8);
 • II "Tulumaksu arvutamine" (paragrahvid 9–16);
 • III "Maksusoodustused" (paragrahvid 17–20);
 • IV "Lõppsätted" (paragrahvid 21–25).[4]

Eesti Vabariigi ettevõtete tulumaksu seaduse paragrahv 8 järgi olid maksumäärad ettevõtetele selle seaduse kehtimise ajal järgmised:

 • Aasta kasum kuni 500 000 rbl. – tulumaksumäär 15%,
 • Aasta kasum 500 001 rbl. kuni 1 000 000 rbl. – tulumaksumäär 75 000 rbl. + 23% summast üle 500 000 rbl.;
 • Aasta kasum 1 000 001 rbl. ja rohkem – tulumaksumäär 190 000 rbl. + 30% summast üle 1 000 000 rbl.[4]

Eesti Vabariigi üksikisiku tulumaksu seadus koosnes 23 paragrahvist, mis jagunesid kolmeks peatükiks:

 • I "Maksustamise põhimõttes" (paragrahvid 1–11);
 • II "Tulu ettevõtlusest, varalt ja muudest allikatest" (paragrahvid 12–16);
 • III "Lõppsätted" (paragrahvid 17–23).[5]

Eesti Vabariigi üksikisiku tulumaksu seaduse paragrahv 10 järgi olid maksumäärad selle seaduse kehtimise ajal järgmised:

 • Tulu kuni 4800 rbl. – tulumaksumäär 16%;
 • Tulu 48001–12000 rbl. – tulumaksumäär 768 rbl. + 24% summast üle 4800 rbl;
 • Tulu 12001 rbl. ja rohkem – 2496 rbl. + 33% summast üle 12000 rbl.[5]

Tulumaksuseadus võeti vastu 8. detsembril 1993 ja kuulutati välja Vabariigi Presidendi 21. detsembri 1993 otsusega nr 237.[6] Alguses oli tulumaksu suurus seaduse järgi 26%, mida vähendati aastatel 2005–2008 21% peale.[7] Tulumaksumäär langetati 2015. aastal 20%-ni. Tulumaksuseadust on selle kehtima hakkamisest praeguseni muudetud üle 50 korra.

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 eRT Tulumaksuseadus (TuMS)
 2. Tulumaks, Wikipedia – https://et.wikipedia.org/wiki/Tulumaks
 3. ESTLEX õigusinfosüsteem – https://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=3601&fd=1&asutus=23&grupp=1&lineid=1_23_4527&leht=11
 4. 4,0 4,1 Eesti Vabariigi ettevõtte tulumaksu seadus, Riigi Teataja 1991, 36, 446 – https://www.riigiteataja.ee/akt/30536
 5. 5,0 5,1 Eesti Vabariigi üksikisiku tulumaksu seadus, Riigi Teataja, 1991 – https://www.riigiteataja.ee/akt/30512
 6. Tulumaksuseadus, Riigi Teataja I, 1999, 101, 903 – https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv
 7. Maksud Eestis blogi – http://maksud-eestis.blogspot.com/