Legaaldefinitsioon: Müügitulu on nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena valmistatud toodete, osutatud teenuste ja edasimüügi eesmärgil soetatud kaupade müügist saadud või saadaolev tulu, mis ei sisalda käibemaksu ega aktsiise.[1]


Müügitulu võrdub saadud või saadaoleva tasuga ja arvestatakse tekkepõhiselt. Müügimoment on omandiõiguse üleminek ostjale.

Viited muuda

  1. Mõisted ja metoodika, Statistikaamet, vaadatud 09.03.2020