Töötasu on tasu, mida makstakse töö tegemise eest ja milles lepingu pooled on kokku leppinud.[1] Lepinguteks võivad olla tööleping, töövõtuleping või käsundusleping.

Vabariigi Valitsuse kehtestatud töölepingu töötasu alammäärast madalamat töötasu ei või töötajale maksta. Alates 1. jaanuarist 2014 on tunnitasu alammäär 2,13 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 355 eurot. 1. jaanuarist 2015 on aasta tunnitasu alammäär 2,34 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 390 eurot.[2]

Töötasu maksmine erinevate lepingute põhjal:

  • töölepingtööandja maksab töötajale töö eest perioodilist tasu;
  • töövõtulepingtellija maksab töö eest siis, kui töö on üle antud. Tellija ei pea töö eest tasuma enne, kui tal on võimalus asi üle vaadata[3];
  • käsundusleping – kui käsunduslepingus pole töötasus kokku lepitud, kuulub tasu maksmisele, kui käsundi täitmist võib mõistlikult eeldada üksnes tasu eest, eelkõige kui käsundisaaja täitis käsundi oma majandus- või kutsetegevuses. Kui tasu suurust ei ole kindlaks määratud, tuleb maksta vastavalt asjaoludele mõistlik tasu.[4]

Vaata ka

muuda


Viited

muuda