Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) on arenenud tööstusriike koondav rahvusvaheline majandusorganisatsioon. OECD tegeleb peamiselt majanduspoliitikaga: üldise teabevahetuse, andmete kogumise, statistika avaldamise, majanduse analüüsi, prognooside jms. Kuigi fookuses on majandus, paneb OECD rõhku ka teiste majanduse ja arenguga tihedalt seotud valdkondadele nagu tervishoid, haridus, keskkond, sotsiaalpoliitika, avalik haldus jne.

OECD liikmesriigid

OECD formaalne eesmärk on tugevdada demokraatiat ja soodustada vabaturumajandust kõikjal maailmas.

OECD asutati 1961. aastal ja see on 1948 loodud Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni (Organisation for European Economic Co-operation, OEEC) järeltulija. Viimane oli moodustatud selleks, et kooskõlastada Marshalli plaani raames Euroopale antavat USA ja Kanada majandusabi.

Liikmesriigid muuda

Allikas: OECD[1]

Asutajaliikmed (1961) muuda

Hiljem liitunud muuda

OECD-l on 20 asutajariiki, neist väljastpoolt Euroopat üksnes Kanada ja USA. Seevastu kuuluvad asutajariikide hulka Norra, Rootsi, Šveits, Kreeka ja Türgi. Esialgu lisandus uusi liikmesriike vähe: 1964 Jaapan, 1969 Soome, 1971 Austraalia ja 1973 Uus-Meremaa. Nendele 24 liikmele ei lisandunud enam kui 20 aastat ühtki riiki. Sellest ajast on lisandunud peamiselt endised sotsialismimaad, aga ka esimene Ladina-Ameerika riik Mehhiko (1994), Lõuna-Korea (1996), esimene Lõuna-Ameerika riik Tšiili (2010) ja esimene Lähis-Ida riik Iisrael (2010).

Praegu on OECD-l 38 liikmesriiki. Eesti kutsuti OECD liikmeks juunis 2010 ja sai liikmeks 9. detsembril 2010.

OECD peakontorid asuvad Château de la Muette'is Pariisis Prantsusmaal.

OECD peasekretär on alates 1. juunist 2021 Mathias Cormann. Enne teda oli peasekretär alates 2006. aastast José Ángel Gurría.

OECD struktuuri kuulub kokku enam kui 200 komitee, alamkomitee ja töörühma.

OECD esitab iga kahe aasta tagant iga liikmesriigi kohta majandusülevaate. Eesti esimene majandusülevaade valmis 2009. aastal.

OECD Arenguabi Komitee (inglise Development Assistance Committee, DAC) on üks OECD erikomiteedest. 1960. aastal loodud DAC sätestab reeglid, mille põhjal arvestatakse ametlikku arenguabi (ODA). DAC on rahvusvahelisel tasandil peamisene organ, mis teostab järelevalvet doonorriikide tegevuse üle, tegeleb arengukoostöö-alase statistika kogumise ja avaldamisega. Arenguabi komitee 23 liiget on peamised doonorriigid ning ühtlasi toimib komitee nendevahelise koostööfoorumina arenguabi kvaliteedi parandamiseks.

OECD ametlik hoiuraamatukogu Eestis on Eesti Rahvusraamatukogu.

Välislingid muuda

Viited muuda