Eesti maksusüsteem

Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest.

Eesti maksusüsteem on valdavalt proportsionaalne: maksumäärad ei sõltu maksustatavast summast.

Eesti maksudRedigeeri

Eestis on kehtestatud üheksa riiklikku maksu:

Kohalikke makse võib olla kuni kaheksa:

MaksuhaldurRedigeeri

Riiklike maksude haldur on vastavalt Maksukorralduse seadusele Maksu- ja Tolliamet, kohalike maksude maksuhaldur on valla- või linnavalitsus või muu maksumääruses sätestatud valla või linna ametiasutus. maksude haldurid kehtestavad vastavalt seadustele maksude kogumise protseduurid, laekumise tagamise,maksudeklaratsioonide süsteemi ja esitamise ning esitamata jätmise korra ja vastutuse.

MaksudeklaratsioonidRedigeeri

Maksuhaldur kehtestab vastavalt seadustele maksude laekumisega seotud protseduurid ning dokumentatsiooni ja nende esitamise korra: kas elektrooniliselt või paberkandjal. Levinumad maksudeklaratsioonid on

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri