Majandusüksus on laiemas tähenduses iseseisvalt majandustegevuses osalev ettevõte.

Majandusüksuste liigitus Redigeeri

Majandusüksus raamatupidamises Redigeeri

  Pikemalt artiklis Raamatupidamine

Vastavalt kehtivale (2002) raamatupidamisseadusele on majandusüksus mistahes omanikule ja/või omanikerühmale (füüsilisele või juriidilisele isikule, sh äriühingutele, kohalikule omavalitsusele või riigile) kuuluv tulunduslik või mittetulunduslik ettevõte, kes on raamatupidamiskohustuslane.

Majandusüksus majanduse koosseisus Redigeeri

Majandusüksus majanduses iseseisvalt tegutseva üksusena Redigeeri

  Pikemalt artiklis Füüsilisest isikust ettevõtja
  Pikemalt artiklis Mittetulundusühing
  Pikemalt artiklis Riigiasutused
  Pikemalt artiklis Äriühing

Majanduses- majandustegevuses iseseisvalt osalevate üksuste koondnimetus. Koondisse kuuluvad ettevõtted, asutused, talud, tehased, baarid, kauplused, haiglad, perearstikeskused, koolid, automüügiettevõtted jms üksused[1].

Vaata ka Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. U. Mereste, 2003. Majandusleksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Köide I (A-M).

Välislingid Redigeeri