See artikkel räägib kontodest majanduses, arvutisüsteemi sisenemise vahendi kohta vaata artiklit kasutajakonto.

Konto (ka arve; inglise keeles account) on raamatupidamises ja panganduses vahend majanduslike tehingute ja vahendite arvestamiseks.

Kontode liigid muuda

Raamatupidamiskonto muuda

  Pikemalt artiklis Raamatupidamiskonto

Raamatupidamiskontosid kasutatakse raamatupidamisarvestuse pidamisel kahe poolega tabelis (registris) üht laadi tehingute arvestamiseks: konto vasakut plusspoolt nimetatakse deebetiks ja paremat, miinuspoolt kreeditiks.

Pangakonto muuda

  Pikemalt artiklis Pangakonto

Pangakonto (inglise keeles bank account) on

1. raamatupidamislik arvestuslik kirje, millel kajastatakse koondandmetena panga kohustused kliendi ees ja/või kliendi kohustused panga ees kas rahas, väärtpaberites või väärismetallides;
2. pangas kliendi nimel loodud rahaline suhe, mille liikideks võivad olla näiteks
1) ajaline konto (tähtajalised, tähtajata, ühekordsed kontod);
2) nimeline konto;
3) ühiskonto;
4) haldus- (eestkostja-) konto

Pangakontot nimetatakse kitsamas tähenduses ka arvelduskontoks ehk jooksvaks kontoks (inglise keeles current account).

Korrespondentkonto muuda

  Pikemalt artiklis Korrespondentkonto

Korrespondentkonto (inglise keeles correspondent account) on pangakonto, millel arvestatakse teise panga korraldusel ja kontol sooritatud pangaoperatsioone.