Käsumajandus

Käsumajandus on majandus, milles:

Käsumajanduse eelised:[viide?]

  • majandust on lihtsam mobiliseerida konkreetsete ülesannete täitmiseks
  • ressursse ei kulutata ettevõtetele, mida valitsuse arvates pole vaja

Käsumajanduse puudused:[viide?]

  • suure kontrollimis- ja juhtimisaparaadi vajalikkus
  • vähene vastuvõtlikkus uutele ideedele

Käsumajandus võib toimida ka ainult mõnes, tähtsamas majandusharus,[viide?] ülejäänud, vähem tähtsates majandusharudes võib[viide?] valitseda turumajandus.