Majandusharu

samatüüpiliste tehnoloogiate kasutades tootvate ettevõtete või sarnaste teenuste pakkuvate asutuste kogum

Majandusharu on majanduse osa, mille ettevõtted ja asutused tegelevad tooraine hankimisega loodusest, tooraine töötlemisega ja teenuste osutamisega.[1]

Materiaalse tootmise majandusharud:

Mittemateriaalse tootmise ja teeninduse majandusharud:

Viited

muuda