Majandusharu

samatüüpiliste tehnoloogiate kasutades tootvate ettevõtete või sarnaste teenuste pakkuvate asutuste kogum

Majandusharu on samasuguse või spetsiifilise toodangu samatüüpiliste tehnoloogiate kasutades tootvate ettevõtete või sarnaste teenuste pakkuvate asutuste kogum.

Materiaalse tootmise majandusharud:

Mittemateriaalse tootmise ja teeninduse majandusharud: