Rahavoog on reaalne või virtuaalne raha liikumine. See näitab raha ja raha ekvivalentide laekumisi ja väljamakseid ettevõtetes, projektides või finantstoodetes. Tihtipeale on see tähtis ettevõtte omanikele, kuna nad saavad jälgida, kui palju raha nad on saanud klientidelt, ning kui palju on neil olnud kulutusi (laenud, rent jms). [1][2]

Vaba rahavoog

muuda

Vaba rahavoo all peetakse silmas raha, mida firma genereerib pärast väljaminekuid, et toetada enda operatsioone ning säilitada põhikapitali. Erinevalt puhaskasumist, on vaba rahavoog tasuvuse määraja, mis välistab kasumiaruande mitterahalised kulud ning sisaldab vara peale tehtud kulutusi ja muutusi käibekapitalis.[3]

Ettevõtte rahavoog

muuda

Ettevõtte rahavooaruanne koosneb 3st rahavoost: opereeriv rahavoog, finantseerimistegevuse rahavoog ja investeerimistegevuse rahavoog. Opereeriv rahavoog näitab, kui palju ettevõte teenib ja kulutab. Finantseerimistegevuse rahavoog näitab väljamakstud dividende, laenude tasumist ja aktsiate väljastamist, kuna need on rahavooga seotud sissetulekud/väljaminekud. Investeerimistegevuse rahavoog näitab ettevõtte raha eest vara, krundi või varustuse soetamist/müümist. Ettevõtte väärtuse määrab ära selle võime genereerida positiivset rahavoogu. Positiivne rahavoog näitab, et ettevõtte likviidsed varad kasvavad, mis võimaldab tasuda võlgasid, reinvesteerida oma ärisse, tasuda aktsionäridele, katta kulud ning luua varu tuleviku finantsilisteks väljakutseteks. Ettevõtte rahavood on finantsjuhtimise peamiseks uurimisobjektiks. Seetõttu on rahavoogude aruanne finantsjuhtimise seisukohast üks kõige olulisemaid finantsaruandeid. Samuti on võimalik positiivset rahavoogu tekitada läbi investeerimise, ostes aktsiaid odavalt ning müües kallimalt. See kehtib nii ettevõtte kui ka eraisiku puhul.[2]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Will Kenton (09.02.2019). "Cash Flow". Vaadatud 23.02.2019.
  2. 2,0 2,1 "Mis on rahavoog?". 23.03.2018. Vaadatud 03.03.2018.
  3. Will Kenton (14.01.2019). "Free Cash Flow - FCF". Vaadatud 27.01.2019.