Kontsern

(Ümber suunatud leheküljelt Emaettevõte)

Kontsern on kahest või mitmest ettevõttest koosnev majanduslik tervik, kus emafirmal on üksi või koos sama kontserni kuuluvate firmadega otsustamisõigus ühes või mitmes teises tütarfirmas. Otsustamisõigus saavutatakse üldjuhul siis, kui firmal on omanikuna üle 50 protsendi hääleõigust teises firmas.

Kontserni emafirma või emaettevõte on firma, millel on vähemalt üks tütarfirma ja kus ühelgi teisel firmal ei ole üle 50 protsendi hääleõigust. Tütarfirma või tütarettevõte on firma, milles on emafirmal kas otseselt või kaudselt üle 50 protsendi hääleõigust.

Kontserni majandustulemused ja positsioon esitatakse kontserni majandusaruandena, mida käsitletakse, nagu see oleks üksiku firma majandusaruanne.