Finantsjuhtimine

Finantsjuhtimine (inglise keeles financial management) on juhatuse süstematiseeritud tegutsemine ettevõtte raha efektiivse kasutamise eesmärgil[1].

Ettevõtte finantsjuhtimise eesmärgid

muuda

Eduka finantsjuhtimise tulemusel suudavad ettevõtted hoiduda finantsraskustest ja pankrotist, suurendada kasumit, hoida kulud madalad ning edestada konkurente. Eesmärkide püstitamisel on ettevõttel vaja silmas pidada investorite huve, kuna finantsjuhtimises tehtud otsused peavad aitama kaasa nende vara kasvule. [2]

Finantsjuhtimise ülesanded

muuda

Kapitali moodustamine sisemiste ja välimiste finantseerimisallikate arvel

muuda

Finantsjuhtimise esimene ülesanne on korraldada ettevõtte rahandust, kasutades selleks nii sisemisi kui ka väliseid allikaid. Sisemised finantseerimisallikad kujunevad ettevõtte tegevuse käigus ning nendeks on kasum, põhivara kulum, reservid ja organisatsiooni vara müümisest tekkinud tulu. Välised allikad jagunevad kaheks: aktsionäride ja üksikettevõtjate rahaliseks panuseks ning laenudeks. Ettevõtte jaoks on oluline leida nende seast kõige soodsamad rahaallikad, mis toovad endaga kaasa võimalikult väikesed riskid. [2]

Kapitali tõhus kasutamine

muuda

Finantsjuhtimise teine peamine ülesanne on planeerida ning juhtida organisatsiooni investeeringuid[2]. Investeeringu hindamisel tuleb arvestada selle tasuvusmäära, tasuvusaja ja praeguse puhasväärtusega. Oluline on analüüsida investeeringuid ka pärast projektide lõppu, et näha, milliseid investeeringuid on kasulik teha ja milliseid mitte. [3]

Rahaliste vahendite juhtimine

muuda

Ettevõtte maksevõime tagamiseks ja võimalike finantsraskuste ettenägemiseks tuleb selle rahavoogude liikumist täpselt planeerida[2]. Rahavoogude prognoose tuleb pidevalt võrrelda tegelike tulemustega, et tagada finantsjuhtimise protsessi täpsus[3]. Firma finantsprognoosimine jaguneb kolmeks etapiks: müügikäibe ja -kulu prognoosimine, planeeritud müügi saavutamiseks vajaminevate investeeringute jagamine põhi- ja käibevarasse ning finantseerimisvajaduse välja selgitamine. Levinumad meetodid ettevõtte täiendavate rahastusvahendite kindlakstegemiseks on bilansi- ja modelleerimismeetod. [4]

Finantsjuhi roll ettevõttes

muuda

Väikeettevõtetes täidab finantsjuhi rolli enamasti ettevõtte juht koostöös raamatupidajaga. Suuremates firmades on selleks palgatud eraldi inimene, kes koostöös kõikide osakondade juhatajatega juhib ettevõtte finantsprotsesse. Eduka finantsjuhi omadused on hea koostöövõime, uuenduslikkus ja oskus teha muudatusi probleemide lahendamiseks. Finantsjuht peab oma rollis [3]:

  • hoolitsema aktsionäride vara eest,
  • mõistma ning hajutama ettevõtet puudutavaid riske,
  • tundma seaduseelnõusid ja oskama nende mõju analüüsida,
  • täiustama raamatupidamist ja korraldama ettevõtte kapitali liikumist,
  • edendama kõikide osakondade efektiivsust.

Viited

muuda
  1. Banerjee, B. (2015). Fundamentals of financial management: second edition. Delhi: PHI Learning Private Limited
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Teearu, A. (2005). Ettevõtte finantsjuhtimine. Tallinn: Kirjastus Pegasus
  3. 3,0 3,1 3,2 Bragg, S.M. (2005). Uus finantsjuhtimise käsiraamat. Tartu: Fontese Kirjastus
  4. Raudsepp, V., (1999). Finantsjuhtimise alused. Tallinn: Külim